Zakon EU-a o cookiejima
Ako želite posjetiti ovu stranicu, obavještavamo vas da će se pristupom sustavu, u skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EZ, aktivirati cookie. Ako se ne slažete, ne pristupajte ovoj stranici. Cookie se koristi za spremanje odabira jezika, ali neće zabilježiti vaše osobne podatke. Valjanost će mu isteći nakon godine dana.

Izjava o misiji Kontaktnog odbora

 
Kontaktni odbor autonoman je, neovisan i nepolitički skup čelnika vrhovnih revizijskih institucija (VRI) država članica Europske unije (EU) i Europskog revizorskog suda. Služi kao forum za poticanje pitanja u vezi s EU om koja su od zajedničkog interesa, kao i za raspravu o tim pitanjima.
 
U tom kontekstu Kontaktni odbor obvezuje se da će:
  • poticati dijalog i suradnju u području revizije i povezanih aktivnosti
  • uspostaviti i promicati zajednička stajališta o novim pitanjima u vezi s revizijom i odgovornošću te
  • supporting Contact Committee member SAIs and the SAIs of countries subject to the EU enlargement policy.  
 
Poboljšanjem suradnje među svojim članovima Kontaktni odbor doprinosi djelotvornoj vanjskoj reviziji i odgovornosti u EU u, kao i poboljšanju financijskog upravljanja EU om te dobrom upravljanju u korist građana EU a.​
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.