Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

Izjava o misiji Kontaktnog odbora

 
Kontaktni odbor autonoman je, neovisan i nepolitički skup čelnika vrhovnih revizijskih institucija (VRI) država članica Europske unije (EU) i Europskog revizorskog suda. Služi kao forum za poticanje pitanja u vezi s EU om koja su od zajedničkog interesa, kao i za raspravu o tim pitanjima.
 
U tom kontekstu Kontaktni odbor obvezuje se da će:
  • poticati dijalog i suradnju u području revizije i povezanih aktivnosti
  • uspostaviti i promicati zajednička stajališta o novim pitanjima u vezi s revizijom i odgovornošću te
  • supporting Contact Committee member SAIs and the SAIs of countries subject to the EU enlargement policy.  
 
Poboljšanjem suradnje među svojim članovima Kontaktni odbor doprinosi djelotvornoj vanjskoj reviziji i odgovornosti u EU u, kao i poboljšanju financijskog upravljanja EU om te dobrom upravljanju u korist građana EU a.​
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.