Zakon EU-a o cookiejima
Ako želite posjetiti ovu stranicu, obavještavamo vas da će se pristupom sustavu, u skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EZ, aktivirati cookie. Ako se ne slažete, ne pristupajte ovoj stranici. Cookie se koristi za spremanje odabira jezika, ali neće zabilježiti vaše osobne podatke. Valjanost će mu isteći nakon godine dana.

Pravna napomena

 

Autorska prava

© Europski revizorski sud, 2006. - 2022​. godine
 

Izjava o odricanju odgovornosti

Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i Europskog revizorskog suda ne prihvaća nikakvu obvezu ni odgovornost za sadržaje na ovim stranicama, koji su objavljeni isključivo u informativne svrhe, naime:
  • Dokumenti objavljeni na internetu nisu službeni dokumenti. Službeni su isključivo oni tekstovi koje je Kontaktni odbor usvojio;
  • Informacije na ovoj stranici ne mogu se smatrati stručnim ili pravnim savjetom;
  • Iako Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i Europskog revizorskog suda nastoji osigurati ažuriranost i točnost informacija objavljenih na ovim stranicama, Odbor to ni na koji način ne može jamčiti. Greške na koje nam se skrene pozornost bit će ispravljene na prikladan način.
  • Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i Europskog revizorskog suda ne preuzima nikakvu odgovornost za uporabu podataka ili informacija na ovim internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti prije uporabe takvih podataka, koje koriste na vlastitu odgovornost;
  • Informacije dostupne na ovim internetskim stranicama mogu imati poveznice na vanjske stranice nad kojima Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i Europskog revizorskog suda nema nikakav nadzor i za koje ne preuzima nikakvu odgovornost.
 
 
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.