Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
Ha el szeretne látogatni erre az oldalra, akkor a 2009/136/EK uniós irányelvvel összhangban tájékoztatjuk, hogy a rendszerbe való belépésekor cookie aktiválódik. Ha ezt nem fogadja el, akkor ne lépjen be az oldalra. Az aktivált cookie megjegyzi, hogy melyik nyelvet kívánja használni, személyes adatokat azonban nem tárol. A cookie élettartama egy év.

Munkacsoport az európai tagállamok számára kidolgozandó Költségvetési Számviteli Standardokról (EPSAS)

​ 
 
2013-ban a Kapcsolattartó Bizottság egy munkacsoport létrehozásáról döntött azzal a céllal, hogy az szorosan figyelemmel kísérje az Európai Költségvetési Számviteli Standardok (EPSAS) kidolgozására irányuló, az Európai Bizottság által indított folyamatot. A munkacsoport megbízása arra szól, hogy aktív szerepet vállaljon a Bizottság által az EPSAS irányítási és standard-vonatkozású kérdéseinek vizsgálatára létrehozott munkacsoportokban, és beszámoljon a Kapcsolattartó Bizottságnak. A munkacsoport emellett figyelemmel kíséri a kapcsolódó fejleményeket uniós és tagállami szinten, kapcsolatot tart elsősorban a tagállamok pénzügyminisztériumaival, és kiveszi részét a Bizottság által létrehozott EPSAS-munkacsoportok tevékenységéből
 
Kapcsolattartók:
 
Lionel Vareille (francia számvevőszék), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler ​(német számvevőszék), (nadja.paessler@brh.bund.de)
A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.