No

A Kapcsolattartó Bizottság 2006. december 11̶̶ 12-i, varsói ülése
 
 
 
Az Európai Unió legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetőit és az Európai Számvevőszéket a Kapcsolattartó Bizottság éves ülésén Lengyelország számvevőszéke látta vendégül, az ülés elnöke pedig Mirosław Sekuła, a Legfőbb Ellenőrzési Kamara elnöke volt. Az ülésen aktív megfigyelőkként részt vettek a tagjelölt országok (Bulgária, Horvátország, Románia és Törökország) legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetői, valamint az IDI, az EUROSAI képzési bizottsága és a SIGMA képviselői.
 
Az ülés programjában szerepelt egy „A legfőbb ellenőrzési intézmények hozzájárulása az uniós források elszámoltathatóságának javításához” című szeminárium is.
 
Vendégelőadóként részt vett az ülésen Siim Kallas, az Európai Bizottság alelnöke, valamint Fazakas Szabolcs, az Európai Parlament Költségvetés-ellenőrzési Bizottságának elnöke is.
 
A résztvevők többek között a következő témákat vitatták meg: a nemzeti nyilatkozatok terén megfigyelhető változások, a tagállami ellenőrzési intézmények és az Európai Bizottság közötti közvetlen kapcsolatok előnyei és annak akadályai, közös módszertan és ellenőrzési standardok kialakításának lehetősége, valamint az Európai Számvevőszék és a tagállami ellenőrzési intézmények közötti együttműködés előnyei és akadályai a Számvevőszék tagállamokban végzett ellenőrzései során.
 
A legfőbb ellenőrzési intézmények vezetői ezenkívül megvitatták az együttműködés megerősítésének módjait, valamint megvizsgálták az uniós források kezelésének egyes területeit lefedő munkacsoportok munkájának eredményeit. Ezek a területek a következők: közbeszerzés, hozzáadottérték-adó, mezőgazdaság, strukturális alapok, a tagállami legfőbb ellenőrzési intézmények uniós pénzgazdálkodásról szóló jelentései, valamint az ellenőrzés színvonala. Bemutatták továbbá a tagjelölt országok és a potenciális tagjelölt országok legfőbb ellenőrzési intézményei közötti együttműködés eredményeit.