No
​A 27 uniós tagállam legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetői és az Európai Számvevőszék elnöke 2011. október 13-14-én Luxembourgban üléseztek
 
 
 
Az Európai Unió legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetőit és az Európai Számvevőszéket tömörítő Kapcsolattartó Bizottság 2011-es éves ülésére 2011. október 13-14-én az Európai Számvevőszék székházában került sor. Az ülésen összesen több mint 80 szakember vett részt: jelen voltak az uniós számvevőszékek, az Európai számvevőszék, továbbá négy tagjelölt ország (Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland és Törökország) számvevőszékének, valamint az EUROSAI és a SIGMA képviselői.
 
A találkozó középpontjában álló szeminárium témája az volt, hogy milyen új kihívásokkal szembesülnek az uniós számvevőszékek, illetve az Európai Számvevőszék az európai szemeszter és az uniós gazdasági kormányzás olyan új fejleményei hatására, mint a pénzügyi rendszerek és intézmények szabályozása és felügyelete, a pénzügyi szektornak nyújtott állami támogatások és az euróválság kezelési mechanizmusaira irányuló ellenőrzés.
 
A szemináriumot három olyan neves meghívott előadó vezette fel, akik saját területükön igen aktívan részt vettek a gazdasági válság megoldására irányuló uniós törekvésekben: Olli Rehn, a gazdasági és monetáris ügyekért felelős biztos; Vítor Constâncio, az Európai Központi Bank elnökhelyettese és Luc Frieden, Luxemburg pénzügyminisztere.
 
Az ezt követő megbeszélések során a Kapcsolattartó Bizottság elfogadott egy az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az Európai Bizottságnak, valamint az uniós tagállamok parlamentjeinek és kormányainak címzett nyilatkozatot. A Kapcsolattartó Bizottság emellett egy határozatot is elfogadott, amelyben az eurózónához tartozó országok számvevőszékei arra szólítanak fel, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmust megfelelő külső ellenőrzésnek vessék alá.