No
Az Európai Számvevőszék és a 27 uniós tagállam legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetői 2012. október 18-19-én tartották éves ülésüket Estorilban
 
Az Európai Számvevőszék és az európai uniós tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetőit tömörítő Kapcsolattartó Bizottság 2012-es éves ülését, melynek a portugál számvevőszék, a Tribunal de Contas volt a házigazdája, 2012. október 18-án és 19-én tartották Estorilban. A Tribunal de Contas elnökének, Guilherme d’Oliveira Martins elnökletével tartott ülésen 93 küldött vett részt: jelen voltak az uniós tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményeinek és az Európai Számvevőszéknek, valamint Horvátország (csatlakozó ország) legfőbb ellenőrzési intézményének, és négy tagjelölt ország (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország) legfőbb ellenőrzési intézményének küldöttei; továbbá képviseltette magát az IDI-INTOSAI (Norvégia) és a SIGMA (OECD) is.
 
Az ülés első témáját („Az Unió következő pénzügyi keretének időszakára való felkészülés kihívásai a legfőbb ellenőrzési intézmények számára”) szeminárium keretében tárgyalták.
 
A szemináriumon részt vett és prominens vendégként előadást tartott az adóügyért és a vámunióért, valamint az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos, Algirdas Šemeta. Több legfőbb ellenőrzési intézmény és az Európai Számvevőszék képviselői előadások keretében fejtették ki nézeteiket és ismertették jelenlegi tapasztalataikat.
 
Az új költségvetési rendelet növeli a tagállamok elszámoltathatóságát. Az új uniós jogszabályok olyan alapvető kérdésekkel foglalkoznak, mint például a tagállamok költségvetési felügyeletének és gazdaságpolitikai felügyeletének erősítése, a túlzott hiány és a makrogazdasági egyensúlytalanságok megszüntetésének kikényszerítése, és a tagállamok költségvetésére vonatkozó követelmények felállítása.
 
Az uniós tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményeinek és az Európai Számvevőszéknek célja, hogy hozzájáruljanak az Európai Unió új gazdasági és pénzügyi irányítási intézkedéseinek kialakításához, valamint ahhoz, hogy az uniós pénzeszközök tagállami felhasználására szolgáló rendszerek jobbak legyenek, és hogy a felhasználás eredményessége javuljon, továbbá vállalják, hogy a közpénzfelhasználás minőségének javítása tekintetében független és szigorú álláspontra helyezkednek.
 
A második téma („A pénzügyi válság kezelésének legújabb fejleményei és a legfőbb ellenőrzési intézmények tapasztalatai az ezzel kapcsolatos ellenőrzésekkel”) keretében ismertették a Kapcsolattartó Bizottság által kért néhány konkrét elemzés eredményeit: az Eurostat és a tagállami statisztikai intézetek együttműködési lehetőségeit vizsgáló munkacsoport jelentése; az eurózóna legfőbb ellenőrzési intézményeinek az Európai Stabilitási Mechanizmus külső ellenőrzésére vonatkozó közös kezdeményezésének jelenlegi helyzete; a tagállami, uniós és kormányközi szinten a pénzügyi és gazdasági válság kezelésének keretében bevezetett (új) megoldások, intézkedések és eszközök területén a közpénzellenőrzés korlátaival foglalkozó munkacsoport jelentése; a költségvetési politika ellenőrzésével foglalkozó hálózat helyzetjelentése.
 
Ezenkívül több legfőbb ellenőrzési intézmény is – főként a pénzügyi válsággal összefüggésben – ismertette véleményét és tapasztalatait a pénzügyi ellenőrzés legújabb fejleményeiről és a legfőbb ellenőrzési intézmények szerepéről; a számviteli standardok vonatkozásairól és arról, hogy az IPSAS használható‑e az uniós tagállamok számára; a költségvetési szabályokról és az állami költségvetés bevételi oldaláról.
 
Az első és a második téma megvitatása után az ülésen ismét egy prominens vendég szólalt fel, a portugál központi bank, a Banco de Portugal kormányzója, Carlos da Silva Costa, aki az ülés tematikus részének záróbeszédét tartotta.
A fenti témákról folytatott viták után hat határozatot fogadtak el a jövőbeni stratégiák alkalmazását illetően, melyek célja, hogy segítsék tisztázni a legfőbb ellenőrzési intézmények szerepét az új kihívások, mint például az Európai Unió gazdasági irányításának legújabb fejleményei összefüggésében.
 
A küldöttek továbbá összefoglaló tájékoztatást kaptak a legfőbb ellenőrzési intézmények következő tevékenységeiről: „Legjobb ellenőrzési módszerek és fontosabb ellenőrzési ajánlások az állami és önkormányzati tulajdonú vállalkozások vállalatirányítási ellenőrzéséhez” című jelentés (lett legfőbb ellenőrzési intézmény); „A 2000–2006‑os programozási időszak lezárása során szerzett tapasztalatok" című szeminárium (magyar legfőbb ellenőrzési intézmény); a „Közpénzügyi kockázatok figyelése” (holland legfőbb ellenőrzési intézmény); a „CO2-kibocsátáskereskedelmi rendszerek kooperatív ellenőrzésének eredményei” (dán legfőbb ellenőrzési intézmény) című ellenőrzések.
 
Az ülésen előadást tartott továbbá az INTOSAI főtitkára és az osztrák legfőbb ellenőrzési intézmény elnöke az ENSZ egyik fontos közgyűlési határozatáról (A/66/209): „Az államigazgatás hatékonyságának, elszámoltathatóságának, eredményességének és átláthatóságának elősegítése a legfőbb ellenőrzési intézmények megerősítése révén”.
 
A Kapcsolattartó Bizottság 2013. októberi ülésére Vilniusban kerül sor, amelynek házigazdája a Litván Számvevőszék, elnöke pedig annak vezetője, Giedrė Švedienė lesz.