No
Az Európai Számvevőszék és a 28 uniós tagállam legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetői 2013. október 10-11-én üléseztek a litvániai Vilniusban
 


 
Az Európai Számvevőszék és az európai uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetőit tömörítő Kapcsolattartó Bizottság 2013-as éves ülését 2013. október 10–11. között tartotta a litvániai Vilniusban, Giedrė Švedienė, Litvánia legfőbb ellenőrző intézményének elnöke, egyben a Kapcsolattartó Bizottság megbízott elnöke vezetésével. Az eseményen az uniós legfőbb ellenőrző intézményeknek, az Európai Számvevőszéknek és három tagjelölt ország (Montenegró, Szerbia és Törökország) legfőbb ellenőrző intézményének 84 delegáltja, valamint az IDI, az EUROSAI és a SIGMA képviselői vettek részt.
 
Ez volt az első alkalom, hogy a Kapcsolattartó Bizottság a litvániai Vilniusban tartotta éves ülését, mégpedig éppen abban a történelmi jelentőségű időszakban, amikor Litvánia először töltötte be az Unió soros elnökének tisztét.
 
Az ülést Valdas Adamkus, a Litván Köztársaság volt elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a megjelenteket és bizodalmát fejezte ki, hogy az uniós legfőbb ellenőrző intézmények és az Európai Számvevőszék vezetői megtalálják a legjobb megoldásokat a közszféra elszámoltathatóságának és a tagállami ellenőrző hatóságokra átruházott feladatok végrehajtásának javítására.
 
Az ülés fő programpontja a közelmúlt fejleményeivel foglalkozó szeminárium volt, két fő témakörrel: 1) a 2014–2020-as új pénzügyi keret és az új költségvetési rendelet – a legfőbb ellenőrző intézmények szerepe az uniós elszámoltathatóság javításában; 2) az új gazdasági irányítás – a legfőbb ellenőrző intézmények szerepe és feladatai.
 
A szemináriumot két prominens vendégelőadó nyitotta meg: Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős európai biztos, és Michael Theurer, európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának elnöke (videokonferencián keresztül). A vendégelőadók kifejtették az uniós irányítással és elszámoltathatósággal kapcsolatos aktuális kérdésekre vonatkozó gondolataikat.
 
Az első témakörben a Számvevőszék és több uniós legfőbb ellenőrző intézmény küldöttje tartott előadást, kitérve elképzeléseikre és a közelmúlt tapasztalataikra. Hangsúlyozták, hogy a következő években mindenki előtt, aki akár európai, akár tagállami vagy regionális szinten részt vesz az uniós költségvetés közpénzügyi ellenőrzésében, az a feladat áll, hogy javítsa az Unió elszámoltathatóságát: a belső kontroll, a külső ellenőrzés és a politikai felügyelet terén egyaránt. Kiemelték továbbá, hogy nemsokára új jogi keretek lépnek hatályba az uniós pénzeszközökre nézve, ezért szem előtt kell tartani néhány fontos új összetevőt és a változó körülményeket, habár a jelenlegi elszámoltathatósági rendszer főbb jellemzői nem fognak változni.
 
A második témakört illetően több legfőbb ellenőrző intézmény kifejtette álláspontját, és bemutatta, hogy az adott országban hogyan kezelik az új gazdasági irányítással kapcsolatban felmerült kérdéseket. Finnország legfőbb ellenőrző intézménye a Kapcsolattartó Bizottság által jóváhagyott, a tagok által az Európai Tanácsnak együttesen címzett kezdeményezés eredményeiről, valamint a költségvetési politikai ellenőrző hálózatról számolt be. A második témakör kapcsán élénk eszmecsere és vita bontakozott ki arról, hogy milyen további lépések teendők annak a munkacsoportnak az állásfoglalásával kapcsolatban, amely az uniós gazdasági irányítás közelmúltban bekövetkezett fejleményei tükrében vizsgálta a nyilvános külső ellenőrzés feladatait és szerepét.
 
Az ülés második napján egy újabb prominens vendégelőadó, Dr. Gediminas Mesonis, a Litván Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja, a litvániai Vytautas Magnus Egyetem jogi tanszékének professzora fejtette ki álláspontját a legfőbb ellenőrző intézmények függetlenségéről. Az előadást, amely tudományos szempontból tárgyalta a legfőbb ellenőrző intézmények függetlenségét, a hallgatóság igen kedvezően fogadta.
A Kapcsolattartó Bizottság tudomásul vette a 2013-as feladatok aktuális helyzetéről készült beszámolót, valamint a Kapcsolattartó Bizottság keretein belül működő munkacsoportok, hálózatok és speciális munkacsoportok helyzetéről és tevékenységéről tájékoztató éves tevékenységi jelentést.
 
A Kapcsolattartó Bizottság 2013-ban a következő jelentéseket kapta az aktuális együttműködési tevékenységekről: A strukturális alapokkal foglalkozó ötödik munkacsoport jelentése (Németország legfőbb ellenőrző intézménye); Jelentés az uniós országok kiadásainak felülvizsgálatáról, amely elemzi a követendő példákat, a megállapításokat és lehetőségeket (Olaszország legfőbb ellenőrző intézménye); Jelentés a közszféra számviteli standardjaival foglalkozó szemináriumról(Franciaország legfőbb ellenőrző intézménye), Közös jelentés az uniós hulladékszállítási jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos koordinált ellenőrzésről  (Hollandia legfőbb ellenőrző intézménye). Litvánia legfőbb ellenőrző intézménye a nemzeti parkok együttműködéses ellenőrzéséről adott tájékoztatást.
 
Törökország legfőbb ellenőrző intézménye az uniós tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok legfőbb ellenőrző intézményei hálózatának tevékenységeiről számolt be.
 
Hollandia legfőbb ellenőrző intézménye a 2014. június 15-19 között a hollandiai Hágában megrendezendő IX. EUROSAI Kongresszus és a 2013. november 20-22 között tervezett első Fiatal EUROSAI Kongresszus előkészületeinek állásáról számolt be.
 
Az említett témakörökben folytatott vitákat követően öt határozatot fogadtak el arra nézve, hogy a közelmúltban megváltozott elszámoltathatósági keretek és az új gazdasági irányítás terén felmerült uniós fejlemények tükrében hogyan tehetnek eleget feladataiknak a legfőbb ellenőrző intézmények, és hogyan hajthatják végre stratégiáikat a jövőben.
 
  • Határozat a költségvetési politika ellenőrzésével foglalkozó hálózat munkájának folytatásáról (CC-R-2013-01);
  • Határozat az uniós legfőbb ellenőrző intézmények Kapcsolattartó Bizottságának jövőbeni tevékenységeiről a 2014. évben (CC-R-2013-02);
  • Határozat a strukturális alapokkal foglalkozó munkacsoport ellenőrzéséről (CC-R-2013-03);
  • Határozat az Európai Unió tagállamaira vonatkozó, a közszféra számára szóló számviteli standardokról (EPSAS) (CC-R-2013-04);
  • Határozat az uniós hulladékszállítási jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos koordinált ellenőrzésről szóló közös jelentés közzétételéről (CC-R-2013-05);
 
A Kapcsolattartó Bizottság ezenkívül tudomásul vette a nyilvános külső ellenőrzés feladatait és szerepét az uniós gazdasági irányítás közelmúltban bekövetkezett fejleményei tükrében vizsgáló munkacsoport állásfoglalását, és úgy döntött, ismételten összehívja a munkacsoportot a megbízott elnök vezetése alatt, hogy folytassa tevékenységét és azokról a Kapcsolattartó Bizottság 2014-es ülésén számoljon be.
 
A Kapcsolattartó Bizottság 2014-es ülésének 2014. október 16–17. között az Európai Számvevőszék ad otthont Luxembourgban. A Kapcsolattartó Bizottság 2015-ös ülésének házigazdája Lettország legfőbb ellenőrző intézménye lesz Rigában, az Unió soros lett elnöksége idején.