Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
A 2009/136/EK irányelvvel összhangban tájékoztatjuk arról, hogy böngészésre használt eszközén cookie-t fogunk tárolni. Ha elfogadja, a rendszer meg fogja jegyezni az Ön által választott nyelvet, és ezt fogja használni a weboldalon tett későbbi (egy éven belüli) látogatásai során. Ha elutasítja a cookie tárolását, a kiválasztott nyelv csak a jelenlegi látogatás során lesz érvényes. A szóban forgó cookie csak a nyelvi beállítást tárolja, nem tartalmaz személyes adatot.

2015

Az Európai Számvevőszék és az uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetőiből álló Kapcsolattartó Bizottság ülése, Riga, Lettország, 2015. június 18-19.
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

A Kapcsolattartó Bizottság 2015. évi éves ülését a Lett Köztársaság Állami Számvevőszéke látta vendégül és elnökölte 2015. június 18-19-én Rigában. Az ülés egybeesett az Európai Unió Tanácsa lett elnökségével. Az ülésen aktív megfigyelőként részt vettek Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetői, valamint az EUROSAI-titkárság és a SIGMA képviselői.
 
A fő vitatéma az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) volt. A témáról két meghívott előadó is kifejtette véleményét. Burkhard Schmidt, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának pénzügyekért, valamint az Európai Beruházási Bankkal (EBB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) és nemzetközi pénzügyi szervezetekkel folytatott koordinációért felelős (megbízott) pénzügyi igazgatója az ESBA-val kapcsolatos pénzügyi, valamint a releváns irányítási és elszámoltathatósági megoldásokról tartott előadást. Nicholas Jennett, az Európai Beruházási Bank új termékekért és speciális tranzakciókért felelős igazgatója bemutatta az EBB-nek az ESBA-val / az Európai beruházási tervvel kapcsolatos perspektíváját és szerepét, és ismertette a projektazonosítás és -kiválasztás folyamatát. Az ezt követő vitában a legfőbb ellenőrző intézmények vezetői megvitatták az ESBA szabályzatának elfogadása irányában eddig történteket és a javasolt irányítási, elszámoltathatósági és ellenőrzési megoldásokat. A Kapcsolattartó Bizottság nyugtázta, hogy ezen megoldások tekintetében az uniós jogalkotók már foglalkoztak egyes olyan kérdésekkel, mint például a Számvevőszék ellenőrzési jogosítványainak egyértelműbbé tétele, és kifejezte azt a nézetét, hogy hasznos lenne megvizsgálni, milyen hatással lesznek bevezetésük után ezek az irányítási és elszámoltathatósági megoldások, és milyen következményekkel járhatnak a közpénzellenőrzésre nézve.
 
A szabálytalanságok és a csalás megelőzésével és az azok elleni fellépéssel, illetve a bűnüldöző szervekkel történő együttműködéssel foglalkozó ülésen a legfőbb ellenőrző intézmények vezetői elismerték, hogy szükség van intézményeik együttműködésének fokozására, és e kérdések tárgyalására létrehoztak egy illetékes munkacsoportot. A 2014–2020-as többéves pénzügyi keretet tárgyaló ülésen a hangsúlyozták: ahol, csak lehetséges, jobban kell összpontosítani a teljesítményre és az eredményekre, a projektek végrehajtása során ragaszkodni kell a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság elveihez, és szem előtt kell tartani a teljesítménymutatók jelentőségét.
 
A Kapcsolattartó Bizottság figyelemfelhívó céllal nyilatkozatot fogadott el az egységes felügyeleti mechanizmus bevezetését követően a bankfelügyeletre vonatkozó elszámoltathatósági és ellenőrzési intézkedésekről. A nyilatkozat címzettjei az érintett uniós intézmények és tagállami hatóságok.
 
A Kapcsolattartó Bizottság vállalta továbbá négy együttműködéses ellenőrzés lebonyolítását. Tekintettel az Európa 2020 stratégia fontosságára, két ellenőrzés az oktatást és a foglalkoztatást előmozdító projektekre fog irányulni. Egy ellenőrzés a közpénzügyek fenntarthatóságát fenyegető mögöttes kockázatokra fog összpontosítani, egy pedig a prudenciális bankfelügyelet végrehajtásával foglalkozik majd.
 
A következő ülés házigazdája és egyben elnöke a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatala lesz, 2016 októberében.
25/09/2015

A Kapcsolattartó Bizottság nyilatkozata, 2015


Teljes mértékben ellenőrizhető, elszámoltatható és eredményes bankfelügyeleti rendszerre van szükség az egységes felügyeleti mechanizmus bevezetését követően
19/06/2015

CC-R-2015-01


Resolution on independent assessments of national public economic policies
19/06/2015

CC-R-2015-02


Resolution on prevention and fight against irregularities and fraud
19/06/2015

CC-R-2015-03


Resolution on the Audit of the Working Group on Structural funds
19/06/2015

CC-R-2015-04


Resolution of the Contact Committee 2015 on Public Sector Accounting Standards in the Member States of the European Union (EPSAS)


A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.