No
Az uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetői és az Európai Számvevőszék közötti Kapcsolattartó Bizottság ülése, Pozsony (Szlovák Köztársaság), 2016. október 20–21.
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

A Kapcsolattartó Bizottság 2016. október 20. és 21. között rendezte meg éves ülését Pozsonyban házigazdájának, a Szlovák Köztársaság legfőbb ellenőrző intézményének elnökletével. Az ülésre az Európai Unió Tanácsának szlovák elnöksége folyamán került sor. Az ülésen aktív megfigyelőként Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország legfőbb ellenőrző intézményének vezetői, valamint az EUROSAI titkárságának képviselői is részt vettek.
 
Szeminárium: az Unió energia- és éghajlat-politikája
 
Az ülés fő témája az Unió energia- és éghajlat-politikája volt. A felszólalók igyekeztek felhívni a figyelmet az uniós energiapolitika végrehajtásával összefüggő kihívásokra és lehetőségekre az ellenőrzés és az elszámoltathatóság terén. Az Európai Bizottság alelnöke, Maroš Šefčovič videobeszédében köszönetet mondott az Európai Számvevőszéknek az energiával és éghajlattal összefüggő kérdések folyamatban lévő állapotfelméréséért, és hangsúlyozta, hogy a tagállami legfőbb ellenőrző intézmények szintén az Európai Bizottság kulcsfontosságú partnerei, mivel észrevételeik és ajánlásaik mind tagállami, mind uniós szinten hozzájárulhatnak a pénzgazdálkodás és a kormányzás javításához.
 
Franciaország, Svédország, Lengyelország, Dánia, Németország, a Cseh Köztársaság és Portugália legfőbb ellenőrző intézményei, valamint az Európai Számvevőszék beszámoltak az e területen végzett ellenőrzésekkel kapcsolatban szerzett tapasztalataikról és ismereteikről.
 
A Kapcsolattartó Bizottság megjegyezte, hogy az energia- és éghajlatügyi kérdések kulcsfontosságú stratégiai kihívást jelentenek az Unió és tagállamai számára. E kihívások kapcsán mind az uniós, mind a tagállami hatóságoknak fel kell lépniük, és a tagállami legfőbb ellenőrző intézmények, illetve az Európai Számvevőszék ellenőrzési munkájára egyaránt szükség van.
 
A Kapcsolattartó Bizottság felismerte, hogy a legfőbb ellenőrző intézmények csak együttműködés útján tudják igazán eredményesen kezelni ezeket a több területen átívelő kérdéseket. A közigazgatási ellenőrző szervek munkájuk, ismereteik és tapasztalataik révén nagymértékben és konstruktívan hozzájárulhatnak az uniós energia- és éghajlat-stratégia céljainak eléréséhez, beleértve a 2020-ra, 2030-ra és a 2050-ig tartó időszakra előirányzott célokat és a „COP 21” párizsi éghajlat-változási megállapodás célkitűzéseit, amelyek megvalósítására a tagállamok kötelezettséget vállaltak.
 
A Kapcsolattartó Bizottság által e témában szervezett szeminárium során kiderült, hogy sok legfőbb ellenőrző intézmény már számos ellenőrzést végzett az energiahatékonysághoz, a megújuló energiához és az energiabiztonsághoz kapcsolódó területeken, és hogy ezek a témák továbbra is fontos helyet foglalnak el a legfőbb ellenőrző intézmények tevékenységében. További munkára van kilátás az energiához kapcsolódó innováció, az európai energiapiacok integrálása, az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérése, figyelemmel kísérése és bejelentése, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén.
 
A Kapcsolattartó Bizottság örömmel nyugtázta, hogy a legfőbb ellenőrző intézmények készséggel osztották meg az energia- és éghajlatüggyel kapcsolatos információikat és ellenőrzési eredményeiket, és javasolta, hogy a jövőben vegyék figyelembe az INTOSAI és az EUROSAI e témákkal foglalkozó munkacsoportjainak tevékenységét is. Üdvözölte továbbá, hogy az Európa 2020 stratégia ellenőrző hálózata felvette ezt a témakört a tevékenységei közé. A Kapcsolattartó Bizottság köszönettel elfogadta a Szlovák Köztársaság legfőbb ellenőrző intézménye, illetve az Európai Számvevőszék felajánlását: az előbbi vállalta, hogy szemináriumot rendez bizonyos konkrét területekkel kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatainak megosztására és megvitatására, az utóbbi pedig ülést szervez a több területet átfogó energia- és éghajlatügyi problémák ellenőrzésével összefüggő hiányosságok és kockázatok feltárására.
 
Az ülésen megvitatott egyéb kérdések
 
A Szlovák Köztársaság legfőbb ellenőrző intézménye összefoglalta a különböző állandó és tematikus munkacsoportjainak és hálózatainak az elmúlt évben végzett munkáját. Szerbia legfőbb ellenőrző intézménye tájékoztatta a jelenlévőket az uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országok legfőbb ellenőrző intézményei hálózatának tevékenységeiről.
 
Lettország legfőbb ellenőrző intézménye a kikötői tevékenységeknek Riga történelmi városközpontjából való áthelyezésére irányuló ellenőrzéséről tartott előadást. Hollandia legfőbb ellenőrző intézménye a termékbiztonság terén jelenleg végzett munkáját mutatta be, különös tekintettel a termékek CE-jelzéssel való ellátására.
 
A Kapcsolattartó Bizottság ezenfelül támogatott egy, a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzőlisták és iránymutatások frissítésére irányuló javaslatot.
 
A Kapcsolattartó Bizottság következő ülésének házigazdája és elnöke az Európai Számvevőszék lesz.