No
Az uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetői és az Európai Számvevőszék közötti Kapcsolattartó Bizottság ülése, 2017. október 12–13.
Logo-CC2017.png 
 
 
A Kapcsolattartó Bizottság 2017. évi éves ülését az Európai Számvevőszék rendezte meg és elnökölte Luxembourgban. Az ülésen aktív megfigyelőként részt vettek tagjelölt és potenciális tagjelölt országok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetői, valamint az EUROSAI-titkárság és a SIGMA képviselői.

Az ülés fő vitatémája az volt, hogy milyen szerepet játszhatnak a legfőbb ellenőrző intézmények az uniós polgárok bizalmának helyreállításában. E témaválasztás mögött az állt, hogy az állami költségvetésekre nehezedő nyomás egyre nagyobb kihívások elé állítja az Uniót és tagállamait, miközben gyengülni látszik a polgároknak a tagállami és uniós intézményekbe vetett bizalma. Ennek kapcsán a résztvevők áttekintették a legfőbb ellenőrző intézmények innovatív ellenőrzési termékeit és azt, hogy a nemzeti és szupranacionális kormányzati intézmények iránti bizalom kiépítéséhez mivel járulhat hozzá az érdekelt felekkel folytatott kommunikáció. A vitát Brigitte Christ asszony, a svájci Szövetségi Számvevőszék igazgatóhelyettese vezette.

A kerekasztalvitán három meghívott vendég is kifejtette nézeteit a témáról. Jean Arthuis, európai parlamenti képviselő és a Költségvetési Bizottság elnöke, uniós szemszögből vizsgálta a kérdéskört. Bertók János, a közszféra integritásának szakértője az OECD perspektívájából vázolta, hogyan segítheti a jobb kormányzás a bizalom visszaszerzését. Végül Anton Colella, az okleveles könyvvizsgálók skóciai intézetének igazgatója fejtette ki véleményét arról, hogy a könyvvizsgálói szakma a társadalom részére nyújtott értékközpontú szolgáltatás. Nézeteivel gazdagította a vitát Tytti Yli-Viikari (finn számvevőszék), Vítor Caldeira (portugál számvevőszék) és Alex Brenninkmeijer (Európai Számvevőszék) is. Kay Scheller (német számvevőszék), Arno Visser (holland számvevőszék) és Didier Migaud (francia számvevőszék) az érdekelt felekkel folytatott kommunikációról osztotta meg konkrét példákkal is alátámasztott véleményét.

Az ezt követő viták során a Kapcsolattartó Bizottság nyugtázta a munkacsoportjai és szakmai partnerei által végzett tevékenységeket, illetve tagszervezeteinek vonatkozó tevékenységét. Ide sorolhatóak azon párhuzamos ellenőrzések zárójelentései, amely ellenőrzések egyrészt a strukturális alapoknak az Európa 2020 stratégiához a foglalkoztatás, illetve az oktatás területén nyújtott hozzájárulását vizsgálták (a német, holland és máltai legfőbb ellenőrző intézmények vezetésével), másrészt a fenntartható államháztartást fenyegető kockázatokat (a svéd és finn legfőbb ellenőrző intézmények vezetésével).

A Kapcsolattartó Bizottság következő ülését 2018 októberében a Horvát Állami Számvevőszék fogja megrendezni és elnökölnl.and professional partners, as well as relevant activities of member SAIs. This notably included the final reports of parallel audits on the contribution of structural funds to the Europe 2020 Strategy in the areas of employment and/or education (carried out under the leadership of the SAIs of Germany, the Netherlands and Malta) and on underlying risks to sustainable public finances (under the leadership of the SAIs of Sweden and Finland).
 
 
The next meeting will be hosted and chaired by the State Audit Office of Croatia in October 2018.
 

 

gerhard-steger-video.PNG