No
​Az Európai Unió legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetőit tömörítő Kapcsolattartó Bizottság ülése, Varsó, 2019. június 27–28.
 
 

A Kapcsolattartó Bizottság éves ülését idén a lengyel legfőbb ellenőrző intézmény (NIK) látta vendégül, az eseményen az intézmény vezetője, Krzysztof Kwiatkowski elnökölt. Az ülésen megfigyelőként részt vettek a tagjelölt országok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetői és a SIGMA képviselői is.

Az ülés fő eseménye a „Digital Europe: Challenges and Opportunities for EU SAIs" (Digitális Európa: az Európai Unió legfőbb ellenőrző intézményei előtt álló kihívások és lehetőségek) című szeminárium volt a Finn Számvevőszék elnöke, Tytti Yli-Viikari elnökletével. Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság prioritásai közé tartozik a digitális egységes piaci stratégia – és ennek keretében az európai digitális menetrend – végrehajtása, valamint arra, hogy a legfőbb ellenőrző intézményeknek egyre nagyobb mértékben kell digitális eszközöket használniuk az ellenőrzéseik során, a szeminárium lehetőséget nyújtott annak megvitatására, hogy az uniós legfőbb ellenőrző intézmények milyen szerepet tölthetnek be az Unió digitális átalakulásában. A vitát Marek Zagórski, a lengyel digitalizációügyi miniszter, Michał Boni, a 2014 és 2019 közötti időszak európai parlamenti képviselője, valamint Małgorzata Nikowska, a Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságának munkatársa vezette fel, akik így a témát a tagállam (Lengyelország), az állampolgárok, illetve a Bizottság szemszögéből is bemutatták.

A szemináriumot két panelbeszélgetés követte. Az első beszélgetés résztvevői Janar Holm (Észt Számvevőszék, elnök), Charles Deguara (Máltai Számvevőszék), Stefan Lundgren (Svéd Számvevőszék) és Tomaž Vesel (Szlovén Számvevőszék) voltak, akik az e-kormányzás és a kiberbiztonság területén végrehajtott uniós és nemzeti programokra irányuló teljesítményellenőrzésekkel kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket vitatták meg. A vita során hangsúlyt kapott, hogy a digitális átalakulás milyen hatással jár az egyre több informatikai vizsgálatot végző legfőbb ellenőrző intézményekre nézve.

A Manfred Kraff (az Európai Bizottság belső ellenőrzési szolgálata) elnökletével zajló második panelbeszélgetés többek között az ellenőrzések során alkalmazott digitális erőforrások témáját járta körül. A beszélgetés résztvevői Vítor Caldeira (Portugál Számvevőszék), Kay Scheller (Német Számvevőszék), Arno Visser (Holland Számvevőszék) és Tytti Yli-Viikari (Finn Számvevőszék) voltak. A beszélgetésen példák hangzottak el bevált gyakorlatokra: olyan innovatív megközelítésekre, stratégiákra és eszközökre, amelyek révén a legfőbb ellenőrző intézmények biztosíthatják vizsgálataik többletértékét.

Az uniós legfőbb ellenőrző intézmények azzal járulnak hozzá a digitális átalakulás sikeréhez, hogy megbízatásuknak eleget téve, ahol lehetséges, beépítik munkájukba a digitális eszközök és megoldások alkalmazását. A Kapcsolattartó Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy az uniós legfőbb ellenőrző intézményeknek a következőket kell tenniük ahhoz, hogy sikeresen vehessenek részt a folyamatban:

  • végezzenek ellenőrzéseket a digitális átalakulás végrehajtásával kapcsolatos tevékenységekre és kapacitásokra irányulóan;
  • győződjenek meg róla, hogy a digitalizáció következtében nem sérül-e a releváns információkhoz és adatokhoz való hozzáférési joguk;
  • a technológiákba, eszmékbe és humán erőforrásba való befektetés révén biztosítsák, hogy kellő digitális felkészültséggel rendelkezzenek az ilyen ellenőrzések elvégzéséhez;
  • mindezeknek megfelelően optimalizálják ellenőrzési módszereiket és eljárásaikat;
  • az információknak a civil társadalommal való megosztása, illetve munkájuk során – szükség esetén – az érdekeltekkel való konzultáció érdekében alkalmazzanak digitális kommunikációt.

 
Az ülés második napján a Kapcsolattartó Bizottság nyugtázta a munkacsoportok tevékenységének az eredményeit, az egyéb tervezett tevékenységeket, valamint a levegőminőségre vonatkozó, a NIK, illetve a Holland Számvevőszék által koordinált nemzetközi ellenőrzés és a közszektorbeli IKT-infrastruktúrára vonatkozó, a Lett Számvevőszék által végzett ellenőrzés végeredményeit.

A Kapcsolattartó Bizottság következő ülésére 2020 októberében kerül sor. Az esemény házigazdája az Európai Számvevőszék lesz.