Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
Ha el szeretne látogatni erre az oldalra, akkor a 2009/136/EK uniós irányelvvel összhangban tájékoztatjuk, hogy a rendszerbe való belépésekor cookie aktiválódik. Ha ezt nem fogadja el, akkor ne lépjen be az oldalra. Az aktivált cookie megjegyzi, hogy melyik nyelvet kívánja használni, személyes adatokat azonban nem tárol. A cookie élettartama egy év.

A külső közpénzügyi ellenőrzés feladataival és szerepével az Európai Unió gazdasági irányításában bekövetkezett közelmúltbeli fejlemények fényében foglalkozó speciális munkacsoport

A Kapcsolattartó Bizottság 2012-ben bízta meg a speciális munkacsoportot azzal, hogy vegye számba a legfőbb ellenőrző intézmények feladatait és szerepét az Európai Unióban bekövetkezett közelmúltbeli fejlemények fényében és erről készítsen jelentést. A lényegi ügyekkel való foglalkozás mellett a speciális munkacsoportot felkérték arra is, hogy vizsgálja meg az említett feladatok eredményes teljesítésének valamint annak, előfeltételeit, hogy a legfőbb ellenőrző intézmények függetlenek, eredményesek és hitelesek legyenek. Ennek célja az, hogy a legmegfelelőbb módon és legeredményesebben – lehetőleg tanácsadói minőségben, a Kapcsolattartó Bizottság és tagszervezeteinek erősségeire és tapasztalataira építve – tudjanak részt venni a jövőbeni jogalkotási folyamatokban.
A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.