Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
Ha el szeretne látogatni erre az oldalra, akkor a 2009/136/EK uniós irányelvvel összhangban tájékoztatjuk, hogy a rendszerbe való belépésekor cookie aktiválódik. Ha ezt nem fogadja el, akkor ne lépjen be az oldalra. Az aktivált cookie megjegyzi, hogy melyik nyelvet kívánja használni, személyes adatokat azonban nem tárol. A cookie élettartama egy év.

Strukturális alapok munkacsoport

2000ben a Kapcsolattartó Bizottság azzal a céllal hozta létre a munkacsoportot, hogy felügyelje a strukturális alapok tagállami kezelésére vonatkozó párhuzamos tanulmányok készítését. A tanulmányok célja az volt, hogy összegyűjtsék a tagállamokban a strukturális alapok kezelésére és ellenőrzésére alkalmazott eljárások pontos, helytálló és dokumentált leírását. A munkacsoport tájékozódó felmérést végzett az EU strukturális alapjainak (2000–2006) témakörében, és 2002‑ben jelentést nyújtott be.
 
2002ben a munkacsoport a strukturális alapokkal foglalkozó I. munkacsoportként folytatta munkáját, melynek során párhuzamosan vizsgálta meg azokat a szabályozói kereteket, melyek a megfelelő ellenőrzési nyomvonalat hivatottak biztosítani, beleértve a 1260/1999 tanácsi rendelet és a 438/2001 bizottsági rendelet által előírt 5%os ellenőrzést is. Erről 2004ben jelentést nyújtott be.
 
2004ben a munkacsoport új megbízást kapott (II. munkacsoport) azzal, hogy röviden és lényegre törően tekintse át a szabálytalanságok megállapítására, jelentésére és orvoslására szolgáló folyamatokat. Erről 2006‑ban jelentést nyújtott be.
 
2006‑ban a Kapcsolattartó Bizottság azzal a feladattal bízta meg a strukturális alapokkal foglalkozó III. munkacsoportot, hogy folytassa a strukturális alapokkal kapcsolatos vizsgálódásait, és ezen belül a foglalkoztatás, illetve környezetvédelem témakörében végezze el a strukturális alapokból finanszírozott programok teljesítményellenőrzését (output/eredményesség). Erről 2008‑ban jelentést nyújtott be.
 
2008‑ban a Kapcsolattartó Bizottság azzal bízta meg a strukturális alapokkal foglalkozó IV. munkacsoportot, hogy munkáját elsősorban a kontrollmechanizmusok költségére koncentrálva folytassa (lehetőleg a strukturális alapokkal kapcsolatos kontrollokhoz nyújtott technikai segítséget is vizsgálva). A munkacsoport jelentése 2011‑ben készült el.
 
2011ben a Kapcsolattartó Bizottság azzal bízta meg a strukturális alapok foglalkozó V. munkacsoportot, hogy további munkája során elsősorban a strukturális alapok szabályozásának egyszerűsítésére összpontosítson. Erről 2013-ban jelentést nyújtott be.
 
2013-ban a Kapcsolattartó Bizottság azzal a feladattal bízta meg a strukturális alapokkal foglalkozó VI. munkacsoportot, hogy folytassa a strukturális alapokkal kapcsolatos vizsgálódásait és végezzen párhuzamos ellenőrzést „A strukturális alapokból finanszírozott programok során a közbeszerzésekkel kapcsolatban felmerülő hibák elemzése” témájában. 2015-ben benyújtásra került egy ilyen témájú jelentés.
 
2015-ben a Kapcsolattartó Bizottság megbízta a munkacsoportot, hogy folytassa munkáját, és végezzen el egy párhuzamos ellenőrzést „a strukturális alapok hozzájárulása az Európa 2020 stratégiához az oktatás, illetve a foglalkoztatás területén” témában. 2017-ben jelentést nyújtottak be.
 
További információk:
 
Joachim Fuhs, Német Szövetségi Számvevőszék (Joachim.Fuhs@brh.bund.de)
 
Beate Korbmacher, Német Szövetségi Számvevőszék (Beate.Korbmacher@brh.bund.de)
 
 

Kapcsolódó jelentések:
 
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.