Rygoje 2015 m. birželio 19 d. įvykusiame posėdyje ES aukščiausiųjų audito institucijų ryšių palaikymo komitetas priėmė rezoliuciją CC-R-2015-01, įsteigiančią nepriklausomų vertinimų, teikiamų nacionaliniams parlamentams, ekspertų tinklą. Jo tikslas yra:
 
 
  • nustatyti finansinės analizės, kurią įvairiais valdymo lygmenimis atliks konkretus vienodas procedūras taikančių AAI skaičius, pagrindą, didelį dėmesį skiriant taikomoms taisyklėms ir metodikai;
  •  
  • sudaryti sąlygas keistis AAI vykdomų nepriklausomų viešųjų politikų vertinimų, kurie yra dalis ciklinio proceso, prasidedančio politikos programavimu ir užsibaigiančio rezultatų analize, geriausiomis praktikomis, siekiant pradėti vėlesnį programavimo laikotarpį.
 

 

Išsamesnę informaciją galite gauti:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)