ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Nacionalinių viešųjų ekonominių politikų nepriklausomo vertinimo ekspertų tinklas

 

 

Rygoje 2015 m. birželio 19 d. įvykusiame posėdyje ES aukščiausiųjų audito institucijų ryšių palaikymo komitetas priėmė rezoliuciją CC-R-2015-01, įsteigiančią nepriklausomų vertinimų, teikiamų nacionaliniams parlamentams, ekspertų tinklą. Jo tikslas yra:
 
 
  • nustatyti finansinės analizės, kurią įvairiais valdymo lygmenimis atliks konkretus vienodas procedūras taikančių AAI skaičius, pagrindą, didelį dėmesį skiriant taikomoms taisyklėms ir metodikai;
  •  
  • sudaryti sąlygas keistis AAI vykdomų nepriklausomų viešųjų politikų vertinimų, kurie yra dalis ciklinio proceso, prasidedančio politikos programavimu ir užsibaigiančio rezultatų analize, geriausiomis praktikomis, siekiant pradėti vėlesnį programavimo laikotarpį.
 

 

Išsamesnę informaciją galite gauti:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.