ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Jungtinė audito veiklos darbo grupė

 
 
Iš pradžių žinoma kaip šalių kandidačių darbo grupė, kuri buvo sukurta tam, kad skatintų nedidelio masto praktinį bendradarbiavimą tarp šalių kandidačių ir ES valstybių narių AAI ir sudarytų jam palankesnes sąlygas, (pervadinta) bendroji audito veiklos darbo grupė (BAVDG) buvo įsteigta 2002 m.

2004 m. Ryšių palaikymo komitetas patvirtino BAVDG kaip vieną pagrindinių politikos, vykdomos po 2004 m. gegužės mėn. įvykusios ES plėtros, elementų: jai buvo suteikti įgaliojimai prisidėti prie darbinių ryšių ir bendradarbiavimo tarp Ryšių palaikymo komiteto AAI ir Pirmininkų tinklo (šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių) plėtojimo.

BAVDG remia Pirmininkų tinklo veiklą, teikdama jam profesines, organizacines ir technines konsultacijas bei paramą Ji teikia Ryšių palaikymo komitetui metinę ataskaitą dėl visos nedidelio masto audito veiklos lygio ir pobūdžio.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su:
 
Dragos Budulac, Rumunijos audito rūmai,
dragos.budulac@rcc.ro

Isabelle Berglund, Švedijos nacionalinė audito tarnyba,
isabelle.berglund@riksrevisionen.se
 

Susijusios ataskaitos:​ 
 
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.