No2011 m. spalio 13 ir 14 d. Liuksemburge įvyko ES 27 valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų vadovų posėdis
 
Metinis ES AAI ir Europos Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komiteto posėdis buvo surengtas Europos Audito Rūmų patalpose 2011 m. spalio 13 ir 14 d. Jame dalyvavo daugiau kaip 80 ES AAI ir Europos Audito Rūmų bei keturių šalių kandidačių – Kroatijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos ir Turkijos – AAI delegatų bei EUROSAI ir SIGMA atstovų.
 
Pagrindinis posėdžio akcentas buvo seminaras apie Europos semestro ir kitų naujausių ES ekonominio valdymo pokyčių, tarp jų – finansų sistemų ir įstaigų reguliavimo ir priežiūros, valstybės pagalbos finansų sektoriui ir euro krizės valdymo mechanizmų audito – poveikį ES AAI ir Europos Audito Rūmams.
 
Seminarą pradėjo trys garbingi kviestiniai pranešėjai, kurie, vykdydami savo atitinkamas funkcijas, aktyviai prisidėjo prie bendrų ES pastangų įveikti ekonominę krizę, tai – Olli Rehn, už ekonomiką ir pinigų reikalus atsakingas Europos Komisijos narys, Vítor Constâncio, Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojas ir Luc Frieden, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės finansų ministras.
 
Po įvykusių diskusijų Ryšių palaikymo komitetas priėmė Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Europos Komisijai bei ES valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms skirtą pranešimą. Ryšių palaikymo komitetas taip pat priėmė rezoliuciją, kurioje pripažįstamas euro zonos šalių AAI raginimas numatyti atlikti atitinkamą Europos stabilumo mechanizmo viešąjį išorės auditą.