2020 m. Ryšių palaikymo komiteto posėdį surengs Europos Audito Rūmai Liuksemburge 2020 m. (nukelta į 2021 m. pavasarį)