​​Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vadovų Ryšių palaikymo komiteto posėdis, Liuksemburgas, 2022 m. gegužės 3 ir 4 d.

​​CC_2022_Logo.png

2022 m. metinį Ryšių palaikymo komiteto posėdį surengė ir jam pirmininkavo Europos Audito Rūmai Liuksemburge. Posėdyje aktyvių stebėtojų teisėmis dalyvavo SIGMA ir šalių kandidačių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) atstovai.

Tai buvo pirmas fizinis ES AAI vadovų posėdis nuo 2019 m., nors 2021 m. lapkričio mėn. buvo surengtas aukšto lygio internetinis renginys. Pagrindinėje diskusijoje daugiausia dėmesio skirta strateginėms užduotims ir iššūkiams, su kuriais susiduria ES AAI vertindamos (pridėtinę) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) vertę nacionaliniu ir ES lygmenimis. Europos Komisijos generalinė direktorė ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupės vadovė Céline Gauer savo pagrindiniame pranešime pristatė, kaip šiuo metu įgyvendinama EGADP ir tai, kokios pažangos padaryta ją įgyvendinant. Ji taip pat atkreipė dėmesį į bendrus ir būsimus iššūkius ir pabrėžė galimas šios naujos priemonės teikiamas galimybes.

Posėdyje pranešimus apie savo su EGADP susijusį užbaigtą, vykdomą ir planuojamą audito darbą ir apie atitinkamus nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus taip pat skaitė Ioannis Sarmas (Graikijos AAI), Mauro Orefice (Italijos AAI), Bart Andriessens (Belgijos AAI), Kay Scheller (Vokietijos AAI), Mindaugas Macijauskas (Lietuvos AAI), Rolands Irklis (Latvijos AAI) ir Sami Yläoutinen (Suomijos AAI). Jie nagrinėjo įvairias temas ir aspektus – nuo įvairių rūšių auditų ir metodinių principų iki konkrečių klausimų atitinkamose politikos srityse ir labiau teminių bei kompleksinių klausimų, pavyzdžiui, žaliojo ženklinimo, viešųjų pirkimų procedūrų ir finansinės rizikos ir (arba) rizikos biudžetui.

Vėliau vykusiose diskusijose, kurias vedė Helena Lindberg (Švedijos AAI), Arno Visser (Nyderlandų AAI) ir Ivana Maletić (Audito Rūmų narė), dalyviai aptarė kai kuriuos sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, EGADP papildomumą ir pridėtinę vertę, nacionalinį finansavimą, atskaitomybę ir atsakomybės paskirstymą ES ir nacionaliniu lygmenimis, taip pat ypatingą AAI, kaip nepriklausomų institucijų, vaidmenį taikant kontrolės ir audito sistemas. Remdamosi savo pradiniais nustatytais faktais, AAI pabrėžė, kad svarbu įdiegti tinkamas stebėsenos ir kontrolės sistemas.

Atsižvelgiant į dabartinę padėtį, specialus posėdis buvo skirtas paradigmos pokyčiui, kurį lėmė COVID-19 krizė ir įsiveržimas į Ukrainą. Ukrainos Apskaitos rūmų pirmininkas Valeriy Patskan kreipėsi į auditoriją vaizdo konferencijoje ir pranešė apie padėtį savo šalyje. Jis išreiškė savo norus ir viltis po karo, kai reikės bendradarbiauti su Ukrainos Vakarų partneriais, kad būtų atkurta ir reformuota valstybė ir jos institucijos. Jis taip pat padėkojo Ryšių palaikymo komitetui už greitą reakciją remiant Ukrainą.

Antrąją specialaus posėdžio dalį pristatė Instituto Affari Internazionali direktorė ir buvusi ES vyriausiųjų įgaliotinių Josepo Borrellio ir Federicos Mogherini specialioji patarėja Nathalie Tocci. N. Tocci nagrinėjo įvairius veiksnius, dėl kurių buvo įsiveržta į Ukrainą, ir įvairias perspektyvas, į kurias reikia atsižvelgti. Ji pabrėžė, kad svarbu laikytis visapusiškesnio ir (arba) holistinio požiūrio į ES savarankiškumą ir saugumą, siekiant atsižvelgti į iššūkius, su kuriais susiduria ES, nesvarbu, ar tai būtų COVID-19 pandemijos, karo Ukrainoje ar klimato kaitos padariniai.

Kitą Ryšių palaikymo komiteto posėdį 2023 m. surengs ir jam pirmininkaus Portugalijos AAI.​