ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Ryšių palaikymo komiteto veiklos uždaviniai

 
Ryšių palaikymo komitetas yra savarankiškas, nepriklausomas ir nepolitinis Europos Sąjungos (ES) valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų vadovų susirinkimas. Jis suteikia galimybę aptarti ir spręsti su ES susijusius bendro intereso klausimus.
 
Šiame kontekste Ryšių palaikymo komitetas įsipareigoja:
  • stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą audito ir su juo susijusios veiklos srityje;
  • nustatyti ir skatinti laikytis bendro požiūrio kylančiais audito ir atskaitomybės klausimais; ir
  • remti Ryšių palaikymo komiteto nares AAI ir su ES plėtros politika susijusių šalių AAI.  
 
Stiprindamas savo narių bendradarbiavimą, Ryšių palaikymo komitetas prisideda prie veiksmingo išorės audito ir atskaitomybės Europos Sąjungoje, padeda tobulinti ES finansų valdymą ir prisideda prie gero valdymo savo piliečių labui.​
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.