ES slapukų įstatymas
Jei norite apsilankyti šioje svetainėje, informuojame Jus, kad remiantis ES direktyva 2009/136/EB jungiantis prie sistemos bus aktyvuotas slapukas. Jei su tuo nesutinkate, nesilankykite šioje svetainėje. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi. Jis baigs galioti po vienų metų.

Pranešimai

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
25/09/2015

2015 m. Ryšių palaikymo komiteto pranešimas


Audituojamų, atskaitingų ir veiksmingų bankų priežiūros susitarimų, pradėjus veikti bendram priežiūros mechanizmui, užtikrinimas
11/06/2013

2013 m. Ryšių palaikymo komiteto pranešimas


Tinkamų audito ir atskaitomybės susitarimų svarba ekonominei ir pinigų sąjungai ir ES ekonominiam valdymui
14/10/2011

2011 m. Ryšių palaikymo komiteto pranešimas


Pranešimas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Europos Komisijai bei ES valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms


Ieškoti


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.