ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Pranešimai

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
25/09/2015

2015 m. Ryšių palaikymo komiteto pranešimas


Audituojamų, atskaitingų ir veiksmingų bankų priežiūros susitarimų, pradėjus veikti bendram priežiūros mechanizmui, užtikrinimas
11/06/2013

2013 m. Ryšių palaikymo komiteto pranešimas


Tinkamų audito ir atskaitomybės susitarimų svarba ekonominei ir pinigų sąjungai ir ES ekonominiam valdymui
14/10/2011

2011 m. Ryšių palaikymo komiteto pranešimas


Pranešimas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Europos Komisijai bei ES valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms


Ieškoti


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.