ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Specialiosios paskirties grupė, siekiant išnagrinėti bendradarbiavimo su Eurostatu ir nacionalinėmis statistikos institucijomis (NSI) galimybes

Specialiosios paskirties grupė, skirta išnagrinėti bendradarbiavimo su Eurostatu ir nacionalinėmis statistikos institucijomis (NSI) galimybes, buvo įsteigta 2011 m. spalio mėn. Jai bendrai pirmininkavo Danijos ir Lenkijos AAI. Bendrasis specialiosios paskirties grupės tikslas – nustatyti sritis, kuriose AAI, Eurostatas ir nacionalinės statistikos institucijos (NSI) gali bendradarbiauti, ir patarti, kokių konkrečių veiksmų reikėtų imtis. Specialiosios paskirties grupės veikla apėmė klausimyno parengimą, siekiant surinkti informaciją apie esamą su AAI ir NSI santykiais susijusią padėtį, ir kontaktų su NSI užmezgimą, kad būtų galima keistis nuomonėmis dėl galimo bendradarbiavimo. 2012 m. birželio mėn. Kopenhagoje surengtame posėdyje specialiosios paskirties grupė, dalyvaujant Eurostato ir Danijos NSI atstovams, aptarė klausimyno rezultatus, teisinius reikalavimus ir galimus bendradarbiavimo būdus. Specialiosios paskirties grupė apie savo darbo rezultatus pranešė Ryšių palaikymo komiteto posėdyje 2012 m. Specialiosios paskirties grupė, parengusi pagrindinį pranešimą ir Rezoliuciją dėl AAI bendradarbiavimo su Eurostatu ir NSI (CC-R-2012-2), užbaigė jai pavestą darbą.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Nanna Henning (bendrapirmininkė), Danijos nacionalinė audito tarnyba (nh@rigrevisionen.dk)
 
Jacek Mazur (bendrapirmininkis), Lenkijos aukščiausioji audito institucija (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)
 

Susijusios ataskaitos: 
06/10/2013

Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions


In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.