ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Specialiosios paskirties grupė dėl išorės viešojo audito užduočių ir funkcijų, susijusių su naujausiais Europos Sąjungos ekonominio valdymo pokyčiais

2012 m. Ryšių palaikymo komitetas įgaliojo specialiosios paskirties grupę apsvarstyti AAI užduotis ir funkcijas, susijusias su naujausiais Europos Sąjungoje įvykusiais pokyčiais, ir apie jas pateikti ataskaitą. Be šių esminių klausimų specialiosios paskirties grupės buvo paprašyta išnagrinėti būtinas efektyvaus šių užduočių įvykdymo sąlygas ir su AAI nepriklausomumu, veiksmingumu ir patikimumu susijusius reikalavimus. Šių veiksmų tikslas – tinkamiausiu ir veiksmingiausiu būdu prisidėti prie būsimų teisėkūros procesų (galbūt konsultacijų forma) pasinaudojant Ryšių palaikymo komiteto ir jo organizacijų narių pranašumais ir patirtimi.
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.