2012 m. Ryšių palaikymo komitetas įgaliojo specialiosios paskirties grupę apsvarstyti AAI užduotis ir funkcijas, susijusias su naujausiais Europos Sąjungoje įvykusiais pokyčiais, ir apie jas pateikti ataskaitą. Be šių esminių klausimų specialiosios paskirties grupės buvo paprašyta išnagrinėti būtinas efektyvaus šių užduočių įvykdymo sąlygas ir su AAI nepriklausomumu, veiksmingumu ir patikimumu susijusius reikalavimus. Šių veiksmų tikslas – tinkamiausiu ir veiksmingiausiu būdu prisidėti prie būsimų teisėkūros procesų (galbūt konsultacijų forma) pasinaudojant Ryšių palaikymo komiteto ir jo organizacijų narių pranašumais ir patirtimi.