ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Naudingi saitai

 
Europos Sąjungos aukščiausiosios audito institucijos
 
Šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių aukščiausiosios audito institucijos
 

 

     
Aukščiausiosios audito institucijos ELPA šalyse
 

 

 

Tarptautinės audito organizacijos
 

 

 

Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.