ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Pridėtinės vertės mokesčio darbo grupė

Pridėtinės vertės mokesčio darbo grupė buvo įsteigta kaip forumas keistis patirtimi apie PVM sistemos veikimą ES, ypatingą dėmesį skiriant:
  • bendrosioms tendencijoms PVM srityje;
  • administraciniam valstybių narių bendradarbiavimui;
  • PVM nuostolių dėl sukčiavimo ir kovos su sukčiavimu politikos veiksmingumo įvertinimui;
  • su PVM sukčiavimu Bendrijoje susijusių problemų sprendimui;
  • PVM srityje vykstančių pokyčių stebėjimui;
  • bendradarbiavimo atliekant PVM auditą skatinimui.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
 

Susijusios ataskaitos: 
 
12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.