No

Pridėtinės vertės mokesčio darbo grupė buvo įsteigta kaip forumas keistis patirtimi apie PVM sistemos veikimą ES, ypatingą dėmesį skiriant:

  1. bendrosioms tendencijoms PVM srityje;
  2. dalībvalstu administratīvajai sadarbībai,
  3. PVM nuostolių dėl sukčiavimo ir kovos su sukčiavimu politikos veiksmingumo įvertinimui
  4. su PVM sukčiavimu Bendrijoje susijusių problemų sprendimui;
  5. PVM srityje vykstančių pokyčių stebėjimui;
  6. bendradarbiavimo atliekant PVM auditą skatinimui.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

Susijusios ataskaitos: