Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadītāju kontaktkomitejas sanāksme
Dubrovnika, 2018. gada 11.–12. oktobris

logo HR CC-final3.png
 
 
Kontaktkomitejas gadskārtējo sanāksmi, kas notika Dubrovnikā 2018. gada 11. un 12. ​oktobrī, organizēja un vadīja Horvātijas Republikas valsts augstākā revīzijas iestāde. Līdztekus delegācijām no dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm (ARI) un Eiropas Revīzijas palātas sanāksmē kā aktīvi novērotāji piedalījās arī kandidātvalstu ARI vadītāji un SIGMA pārstāvji.
 
Sanāksmi atklāja Horvātija Republikas ģenerālrevidents Ivan Klešić un Horvātijas Parlamenta deputāte un tā Finanšu un budžeta komitejas priekšsēdētāja Grozdana Perić.
 
Sanāksmes pirmā diena bija veltīta semināram “Mijiedarbība ar iedzīvotājiem – atvērt durvis uz ARI". Pašreizējā notikumu attīstība gan valstu, gan pārvalstiskā līmenī (Brexit, migrācija, drošība un klimata pārmaiņas) veidoja fonu semināra tēmai, kura ietvēra plašu jautājumu klāstu un deva iespēju apspriest, ar kādām problēmām saskaras ARI un kādas ir to iespējas kāpināt savu lietderību.
 
Semināra ievaddaļā uzstājās Eiropas Parlamenta deputāts Ivica Tolić, SIGMA direktore Karen Hill un organizāciju apvienības “Citizens for Europe" direktore Laetitia Veriter. Ivica Tolić iepazīstināja ar pašreizējo stāvokli Eiropas Savienībā, bet Karen Hill – ar SIGMA skatījumu par mijiedarbību ar iedzīvotājiem un gūto pieredzi šajā jomā. Laetitia Veriter atkārtoti uzsvēra vajadzību meklēt iespējas, kā iesaistīt iedzīvotājus publiskā sektora revīzijā.
 
Turpmāk notika diskusija, kurā piedalījās Maltas ģenerālrevidents Charles Deguara, Vācijas ARI priekšsēdētājs Kay Scheller un Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne, un tās laikā tika pārrunāta gan pozitīva pieredze, gan ierobežojumi saistībā ar ARI mijiedarbību ar iedzīvotājiem. Dalībnieki bija vienisprātis, ka pilnībā izmantot potenciālu, ko ietver mijiedarbība ar iedzīvotājiem, var tikai tad, ja ARI ieguldīs vairāk pūļu savstarpējo attiecību veidošanā.
 
Sanāksmes otrā diena bija veltīta ziņojumiem par Kontaktkomitejas pašreizējām un nesen pabeigtajām darbībām, kā arī revīzijām saistībā ar ES, ko bija veikušas Vācijas, Čehijas Republikas, Itālijas un Polijas ARI.
 
Sanāksmes noslēgumā Kontaktkomitejas vadība tika nodota tālāk Polijas ARI priekšsēdētājam, un tā uzņems Kontaktkomitejas 2019. gada sanāksmi Varšavā.