Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas kontaktkomitejas sanāksme 2022. gada 3. un 4. maijā Luksemburgā

​​CC_2022_Logo.png

Kontaktkomitejas 2022. gada sanāksmi vadīja un rīkoja Eiropas Revīzijas palāta (ERP) Luksemburgā. Sanāksmē kā aktīvi novērotāji piedalījās kandidātvalstu SIGMA un augstāko revīzijas iestāžu (ARI) pārstāvji.

Šī bija pirmā ES ARI vadītāju sanāksme klātienē kopš 2019. gada, tomēr 2021. gada novembrī notika augsta līmeņa tiešsaistes pasākums. Galvenās diskusijas bija par ES ARI stratēģiskajiem uzdevumiem un izaicinājumiem, novērtējot Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) (pievienoto) vērtību valsts un ES līmenī. Galveno uzrunu teica Eiropas Komisijas ģenerāldirektore un Atveseļošanas un noturības darba grupas vadītāja Céline Gauer. Viņa iepazīstināja ar pašreiz notiekošo ANM ieviešanu un tā īstenošanā panākto progresu. Viņa arī norādīja uz vispārējām un nākotnes problēmām un uzsvēra potenciālos risinājumus, ko piedāvā šis jaunais instruments.

Sesijā uzstājās arī arī Ioannis Sarmas (Grieķijas ARI), Mauro Orefice (Itālijas ARI), Bart Andriessens (Beļģijas ARI), Kay Scheller (Vācijas ARI), Mindaugas Macijauskas (Lietuvas ARI), Rolands Irklis (Latvijas ARI) un Sami Yläoutinen (Somijas ARI) par pabeigto, notiekošo un plānoto revīzijas darbu saistībā ar ANM, kā arī par attiecīgajiem nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem. Tika aptverti dažādi temati un aspekti, sākot no dažādiem revīziju veidiem un metodoloģijas pieejām līdz konkrētiem jautājumiem attiecīgās politikas jomās un tematiskākiem un transversālākiem jautājumiem, piemēram, zaļā izsekojamība, iepirkuma procedūras un finanšu/budžeta riski.

Turpmākajās diskusijās, ko vadīja Helena Lindberg (Zviedrijas ARI), Arno Visser (Nīderlandes ARI) un Ivana Maletić (ERP locekle), dalībnieki pievērsās vairākiem sarežģītiem jautājumiem, piemēram, ANM papildināmībai un pievienotajai vērtībai, valsts finansējumam, pārskatatbildībai un pienākumu sadalei ES un valsts līmenī, kā arī ARI kā neatkarīgu iestāžu īpašajai lomai kontroles un revīzijas satvaros. Pamatojoties uz sākotnējiem konstatējumiem, šo ARI pārstāvji uzsvēra, cik svarīgi ir ieviest pienācīgas uzraudzības un kontroles sistēmas.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, īpaša sesija tika veltīta paradigmas maiņai, ko izraisīja Covid-19 krīze un Krievijas iebrukums Ukrainā. Ukrainas Grāmatvedības palātas priekšsēdētājs Valeriy Patskan uzrunāja klausītājus video un ziņoja par situāciju savā valstī. Viņš runāja par savām vēlmēm un cerībām pēc kara, kad būs nepieciešama sadarbība ar Ukrainas rietumu partneriem, lai atjaunotu un reformētu valsti un tās iestādes. Viņš arī pateicās Kontaktkomitejai par tās ātro reakciju, atbalstot Ukrainu.

Īpašās sesijas otro daļu atklāja Nathalie Tocci – Istituto Affari Internazionali direktore un bijusī ES Augsto pārstāvju Josep Borrell un Federica Mogherini īpašā padomdevēja. Nathalie Tocci aplūkoja dažādos faktorus, kas veicināja iebrukumu Ukrainā, un dažādās perspektīvas, kas jāņem vērā. Viņa uzsvēra, cik svarīga ir vispusīgāka/visaptverošāka pieeja ES autonomijai un drošībai nolūkā risināt problēmas, ar kurām saskaras ES, neatkarīgi no tā, vai tās ir Covid-19 pandēmijas sekas, karš Ukrainā vai klimata pārmaiņas.

Nākamo Kontaktkomitejas sanāksmi 2023. gadā rīkos un vadīs Portugāles ARI.​