ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Lisabonas stratēģijas / stratēģijas “Eiropa 2020” revīzijas tīkls

 
Šo tīklu izveidoja 2008. gadā ar mērķi palīdzēt ARI novērtēt Lisabonas stratēģijas un “Eiropas 2020” pasākumus kā valsts, tā Eiropas līmenī un koordinēt šīs jomas darbu.
 
Tīklā revidenti var dalīties ar pieredzi un informāciju par ARI pieņemtajām stratēģijām, labāko praksi, izmantotajām revīzijas metodēm un paņēmieniem. Tīkls sadarbojas galvenokārt tiešsaistē, bet var arī rīkot specializētus seminārus.
 
Papildu informācija:
 
Ana Furtado kundze, Portugāles augstākā revīzijas iestāde
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta