ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Darba grupa pārkāpumu un krāpšanas novēršanai un apkarošanai

 
 
Darba grupu izveidoja ES augstāko revīzijas iestāžu kontaktkomiteja 2015. gada 19. jūnija sanāksmē Rīgā. Darba grupas mērķis ir stiprināt sadarbību starp augstākajām revīzijas iestādēm, novēršot un apkarojot pārkāpumus un krāpšanu un tādējādi aizsargājot ES ieņēmumus. Šīs grupas īpašie mērķi ir
 
  • koncentrēties uz galvenajām jomām krāpšanas novēršanā un apkarošanā, veicinot vienādu uzraudzību dažādās dalībvalstīs un izstrādājot ES tiesību aktu pilnveides priekšlikumus;
  • stiprināt sadarbību ar OLAF, it īpaši izmantojot tā datubāzi pārkāpumu un krāpšanas uzraudzībā nolūkā izveidot valstu datubāzes;
  • saskaņot Eiropas revīzijas iestāžu rīcību pārkāpumu un krāpšanas novēršanā un apkarošanā;
  • stiprināt “kontroles ķēdi”;
  • uzlabot procedūras valstu un Eiropas resursu atgūšanai;
  • sagatavot priekšlikumus pašreizējo Eiropas standartu uzlabošanai.
 
Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
 
 
 
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta