Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Browse publications

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Dikjarazzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt tal-UE (CC 1/2018)


dwar in-nuqqasijiet fl-arranġamenti tal-obbligu ta’ rendikont u tal-adwitjar tal-mekkaniżmu superviżorju għall-banek fiż-żona tal-euro
28/06/2018

Kompendju tal-Awditjar tal-KK - Qgħad fost iż-żgħażagħ u l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol


Bil-Kompendju tal-Awditjar, il-Kumitat ta’ Kuntatt (KK) qed joħroġ tip ġdid ta’ pubblikazzjoni, intenzjonata li ssaħħaħ il-komunikazzjoni ta’ messaġġi rilevanti tal-awditjar lill-partijiet ikkonċernati u lill-pubbliku inġenerali. Din l-ewwel edizzjoni hija ddedikata għall-kwistjoni ferm topika tal-qgħad fost iż-żgħażagħ u tal-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Hija bbażata fuq rapporti tal-awditjar li nħarġu minn 14-il membru tal-KK bejn l-2013 u l-2017.
Il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa kwistjoni ta’ prijorità għall-biċċa l-kbira mill-Istati Membri tal-UE kif ukoll għall-Istituzzjonijiet Ewropej. Fl-2016, aktar minn 4 miljun żagħżugħ u żagħżugħa Ewropej ma setgħux isibu xogħol u l-perċentwal tagħhom li qed jiffaċċjaw qgħad fit-tul jibqa' għoli. Il-membri tal-KK għandhom l-għan li, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak supranazzjonali, jiżguraw li l-fondi li jintużaw għall-ġlieda tal-qgħad fost iż-żgħażagħ jintużaw b’mod effettiv.
Il-kompendju huwa disponibbli fuq dan is-sit web bi 24 lingwa tal-UE.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors


The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.


Fittex


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.