Liġi tal-UE dwar il-Cookies
B'konformità mad-Direttiva tal-UE 2009/136/KE, inti hawnhekk infurmat li se tiġi maħżuna cookie fuq l-apparat elettroniku tiegħek. Inti tista' taċċettaha u s-sistema tiftakar il-lingwa tal-għażla tiegħek għal żjarat lill-websajt fil-futur (sa żmien sena) jew tista' tirrifjutaha u l-għażla ta' lingwa tiegħek tinżamm biss għal din iż-żjara. Il-cookie kkonċernata tintuża biss biex taħzen il-preferenza tal-lingwa tiegħek iżda ma żżomm ebda data personali.

Kompendji

04/11/2021

Kompendju tal-Awditjar tal-Kumitat ta’ Kuntatt dwar ir rispons għall-pandemija tal-COVID-19


L-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Kompendju tal-Awditjar tindirizza l-isfidi relatati mal-pandemija tal-COVID 19, li hija l-kaġun ta’ waħda mill aktar kriżijiet tas-saħħa ta’ tfixkil li qatt rat id-dinja, b’impatt kbir fuq is-soċjetajiet, l-ekonomiji u l-individwi kullimkien. Huwa jipprovdi informazzjoni dwar l-impatt tal pandemija u r-rispons għaliha fuq livell nazzjonali u supranazzjonali, u jipprovdi ħarsa ġenerali lejn ix-xogħol tal-awditjar pertinenti imwettaq u li ġie ppubblikat fl-2020 minn 11-il istituzzjoni suprema tal awditjar tal-UE.
17/12/2020

Kompendju tal-Awditjar tal-Kumitat ta’ Kuntatt – Ċibersigurtà


Il-Kompendju tal-Awditjar ta’ din is-sena huwa ddedikat għaċ-ċibersigurtà, suġġett li kien diġà kritiku għas-soċjetajiet tagħna qabel ma dawn intlaqtu mill-COVID-19. Huwa jipprovdi informazzjoni ġenerali dwar iċ-ċibersigurtà, l-inizjattivi strateġiċi prinċipali u l-bażijiet ġuridiċi rilevanti fl-UE. Dan juri wkoll l-isfidi prinċipali li qed jiffaċċaw l-UE u l-Istati Membri tagħha, bħat-theddid għad-drittijiet taċ-ċittadini individwali tal-UE permezz tal-użu ħażin tad-data personali, ir-riskju għall-istituzzjonijiet li ma jkunux jistgħu jwasslu servizzi pubbliċi essenzjali jew li jiffaċċaw prestazzjoni limitata b’segwitu għal attakki ċibernetiċi. Il-Kompendju jibbaża fuq ir-riżultati tal-awditi li twettqu minn 13-il SAI.
29/04/2020

Kompendju tal-Awditjar - Saħħa pubblika


Il-Kompendju jipprovdi xi informazzjoni ġenerali dwar is-saħħa pubblika, kif ukoll dwar il-bażijiet ġuridiċi, l-objettivi prinċipali u r-responsabbiltajiet relatati tagħha fil-livell tal-Istati Membri u dak tal-UE. Il-Kompendju juri wkoll l-isfidi prinċipali li l-UE u l-Istati Membri tagħha qed jiffaċċjaw f’dan il-qasam. Is-saħħa pubblika hija qasam li huwa kumpless biex jiġi awditjat. Minkejja dan, l-għadd kbir ta’ awditi li twettqu fi snin reċenti jirrifletti s-sinifikat kbir ta’ dan il-qasam għaċ-ċittadini tal-UE.
28/06/2018

Kompendju tal-Awditjar tal-KK - Qgħad fost iż-żgħażagħ u l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol


Bil-Kompendju tal-Awditjar, il-Kumitat ta’ Kuntatt (KK) qed joħroġ tip ġdid ta’ pubblikazzjoni, intenzjonata li ssaħħaħ il-komunikazzjoni ta’ messaġġi rilevanti tal-awditjar lill-partijiet ikkonċernati u lill-pubbliku inġenerali. Din l-ewwel edizzjoni hija ddedikata għall-kwistjoni ferm topika tal-qgħad fost iż-żgħażagħ u tal-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Hija bbażata fuq rapporti tal-awditjar li nħarġu minn 14-il membru tal-KK bejn l-2013 u l-2017.
Il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa kwistjoni ta’ prijorità għall-biċċa l-kbira mill-Istati Membri tal-UE kif ukoll għall-Istituzzjonijiet Ewropej. Fl-2016, aktar minn 4 miljun żagħżugħ u żagħżugħa Ewropej ma setgħux isibu xogħol u l-perċentwal tagħhom li qed jiffaċċjaw qgħad fit-tul jibqa' għoli. Il-membri tal-KK għandhom l-għan li, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak supranazzjonali, jiżguraw li l-fondi li jintużaw għall-ġlieda tal-qgħad fost iż-żgħażagħ jintużaw b’mod effettiv.
Il-kompendju huwa disponibbli fuq dan is-sit web bi 24 lingwa tal-UE.


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.