Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Kompendji

28/06/2018

Kompendju tal-Awditjar tal-KK - Qgħad fost iż-żgħażagħ u l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol


Bil-Kompendju tal-Awditjar, il-Kumitat ta’ Kuntatt (KK) qed joħroġ tip ġdid ta’ pubblikazzjoni, intenzjonata li ssaħħaħ il-komunikazzjoni ta’ messaġġi rilevanti tal-awditjar lill-partijiet ikkonċernati u lill-pubbliku inġenerali. Din l-ewwel edizzjoni hija ddedikata għall-kwistjoni ferm topika tal-qgħad fost iż-żgħażagħ u tal-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Hija bbażata fuq rapporti tal-awditjar li nħarġu minn 14-il membru tal-KK bejn l-2013 u l-2017.
Il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa kwistjoni ta’ prijorità għall-biċċa l-kbira mill-Istati Membri tal-UE kif ukoll għall-Istituzzjonijiet Ewropej. Fl-2016, aktar minn 4 miljun żagħżugħ u żagħżugħa Ewropej ma setgħux isibu xogħol u l-perċentwal tagħhom li qed jiffaċċjaw qgħad fit-tul jibqa' għoli. Il-membri tal-KK għandhom l-għan li, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak supranazzjonali, jiżguraw li l-fondi li jintużaw għall-ġlieda tal-qgħad fost iż-żgħażagħ jintużaw b’mod effettiv.
Il-kompendju huwa disponibbli fuq dan is-sit web bi 24 lingwa tal-UE.


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.