No

Introduzzjoni

Il-pandemija tal-COVID-19 hija waħda mill-aktar kriżijiet tas-saħħa fixkiela li qatt esperjenzat id-dinja; kellha, u għad għandha, impatt kbir fuq is-soċjetajiet, l-ekonomiji u l-individwi kullimkien. Dik li kienet bdiet bħala kriżi tas-saħħa żviluppat malajr fi kriżi soċjoekonomika, skattata minn sforzi biex jiġi kkontrollat it-tixrid tal-virus u jiġu salvati l-ħajjiet, u li affettwat kważi kull qasam tal-ħajja pubblika u privata.

Impatt u rispons

Il-pandemija kellha impatt enormi u fixkiel sew fuq l-UE b’mod ġenerali, u fuq l-Istati Membri individwali tagħha. Madankollu, l-iżvilupp tagħha kien asimmetriku u l-perjodu ta’ żmien kien ivarja ħafna fl-UE. Il-COVID-19 jippreżenta theddida għall-ħajja taċ-ċittadini tal-UE u, fost affarijiet oħra, żied il-piż fuq is-sistemi tas-saħħa pubblika tal-Istati Membri. Huwa wassal ukoll għal treġġigħ lura f’daqqa fit-tkabbir ekonomiku.

Fil-biċċa l-kbira mill-oqsma affettwati b’mod gravi mill-pandemija, l-UE għandha biss kompetenza limitata biex taġixxi. Dan huwa parzjalment minħabba li s-saħħa pubblika hija primarjament kwistjoni ta’ sovranità nazzjonali, u parzjalment minħabba li ftit kien hemm tħejjija jew kunsens minn qabel fost l-Istati Membri dwar rispons komuni għall-kriżi. Dan in-nuqqas ta’ approċċ ikkoordinat wassal lill-gvernijiet biex ta’ spiss jaġixxu b’mod indipendenti meta stabbilew miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ konteniment, meta akkwistaw tagħmir jew meta stabbilew pakketti ta’ rkupru u skemi għaż-żamma tal-impjiegi bil-ħsieb li jimmitigaw il-konsegwenzi soċjoekonomiċi avversi.

Madankollu, wara bidu mimli skossi, l-UE u l-Istati Membri tagħha jidhru li tejbu l-isforzi ta’ koordinazzjoni tagħhom biex itaffu l-effetti soċjoekonomiċi tal-pandemija. Bl-istrument ta’ rkupru NextGenerationEU, huma mhux biss urew solidarjetà kbira, iżda ssograw jidħlu wkoll f’territorju mhux familjari biex jindirizzaw l-isfidi fuq terminu twil tal-pandemija. Fl-istess ħin, madankollu, ma hemmx dubju li l-COVID-19 se jkollu impatt dejjiemi fuq il-mod kif ngħixu u naħdmu, inkluża l-ħtieġa ta’ aktar kooperazzjoni u kooperazzjoni aħjar, peress li l-viruses ma jimpurtahomx mill-fruntieri nazzjonali.

Rispons tas-SAIs tal-UE

Fost il-ħafna impatti tagħha, il-kriżi affettwat b’mod konsiderevoli wkoll il-ħidma tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar (SAIs) madwar id-dinja, u s-SAIs membri tal-Kumitat ta’ Kuntatt mhumiex eċċezzjoni. Huma rreaġew malajr għall-kriżi li kienet qed tiżviluppa u ddeċidew li jallokaw riżorsi sostanzjali – kemm immedjatament kif ukoll fis-snin li ġejjin – għall-valutazzjoni u l-awditjar tar-rispons għall-COVID-19. Fl-2020 u l-2021, huma ppubblikaw aktar minn 150 rapport, filwaqt li aktar minn 200 attività tal-awditjar oħra għadhom għaddejjin jew huma ppjanati, u għandhom jiġu kkompletati fl-2022 jew fl-2023.


F’Lulju 2021, il-Kumitat ta’ Kuntatt ippubblika l-Kompendju tal-Awditjar dwar ir-rispons għall-pandemija tal-COVID-19. Huwa jiddeskrivi l-impatt tal-pandemija u jagħti ħarsa ġenerali lejn id-diversi miżuri meħuda b’rispons għaliha, u fih sommarji ta’ 17-il rapport rilevanti ppubblikati fl-2020 mis-SAIs tal-Belġju, Ċipru, il-Ġermanja, il-Latvja, il-Litwanja, in-Netherlands, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, l-Iżvezja u mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Aktar informazzjoni

Għal aktar qari u informazzjoni li tiġi aġġornata regolarment, tista’ tikkonsulta s-siti web li ġejjin:


IMPATT

RISPONS


ECDC dashboard (saħħa)


EUROSTAT dashboard (socjoekonomiku)