Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Grupp Konġunt ta’ Ħidma dwar Attivitajiet tal-Awditjar

 
Oriġinarjament imwaqqaf bħala Grupp ta’ Ħidma għal Pajjiżi Kandidati biex jippromwovi u jiffaċilita kooperazzjoni fuq skala żgħira, prattika u diretta bejn is-SAIs tal-Pajjiżi Kandidati u dawk tal-Istati Membri tal-UE, il-Grupp Konġunt ta’ Ħidma dwar Attivitajiet tal-Awditjar (JWGAA) (b’isem ġdid) ġie stabbilit fl-2002.

Il-Kumitat ta’ Kuntatt tal-2004 kkonferma l-JWGAA bħala element ewlieni tal-qafas tat-tkabbir tal-UE ta’ wara Mejju 2004, b’mandat li jikkontribwixxi għaż-żamma tar-rabtiet ta’ ħidma u l-kooperazzjoni bejn is-SAIs tal-Kumitat ta’ Kuntatt u n-Netwerk tal-Presidenti (pajjiżi kandidati u dawk potenzjalment kandidati). 

Il-JWGAA jappoġġa attivitajiet tan-Netwerk tal-Presidenti billi jipprovdi pariri u appoġġ professjonali, organizzazzjonali u tekniċi. Huwa jagħti rapport annwali lill-Kumitat ta’ Kuntatt dwar il-livell u n-natura tal-attivitajiet kollha tal-awditjar fuq skala żgħira. 

Għal aktar informazzjoni kkuntattja lil:
 
Dragos Budulac, Il-Qorti tal-Awditjar Rumena,
dragos.budulac@rcc.ro

Isabelle Berglund, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar Svediż
isabelle.berglund@riksrevisionen.se
 
 

Rapporti Relatati:
 
 
 
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.