Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Stqarrija tal-Missjoni tal-Kumitat ta' Kuntatt

 
Il-Kumitat ta' Kuntatt huwa assemblea awtonoma, indipendenti u mhux politika tal-kapijiet tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar (SAIs) tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE) u tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Huwa jipprovdi forum biex jiġu diskussi u indirizzati kwistjonijiet ta' interess komuni li huma relatati mal-UE.
 
F'dan il-kuntest, il-Kumitat ta' Kuntatt jimpenja lilu nnifsu biex:
  • irawwem id-djalogu u l-kooperazzjoni fl-awditjar u f'attivitajiet relatati;
  • jistabbilixxi u jippromwovi pożizzjonijiet komuni dwar kwistjonijiet emerġenti tal-awditjar u tal-obbligu ta' rendikont; u
  • jappoġġa lis-SAIs li huma membri tal-Kumitat ta' Kuntatt u lis-SAIs ta' pajjiżi li huma suġġetti għall-politika tat-tkabbir tal-UE.  
 
Billi jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-membri tiegħu, il-Kumitat ta' Kuntatt jikkontribwixxi għal awditjar estern u obbligu ta' rendikont effettivi fl-UE, u jgħin fit-titjib tal-ġestjoni finanzjarja u l-governanza tajba tal-UE għall-benefiċċju taċ-ċittadini tagħha.
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.