Liġi tal-UE dwar il-Cookies
B'konformità mad-Direttiva tal-UE 2009/136/KE, inti hawnhekk infurmat li se tiġi maħżuna cookie fuq l-apparat elettroniku tiegħek. Inti tista' taċċettaha u s-sistema tiftakar il-lingwa tal-għażla tiegħek għal żjarat lill-websajt fil-futur (sa żmien sena) jew tista' tirrifjutaha u l-għażla ta' lingwa tiegħek tinżamm biss għal din iż-żjara. Il-cookie kkonċernata tintuża biss biex taħzen il-preferenza tal-lingwa tiegħek iżda ma żżomm ebda data personali.

Stqarrija tal-Missjoni tal-Kumitat ta' Kuntatt

 
Il-Kumitat ta' Kuntatt huwa assemblea awtonoma, indipendenti u mhux politika tal-kapijiet tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar (SAIs) tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE) u tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Huwa jipprovdi forum biex jiġu diskussi u indirizzati kwistjonijiet ta' interess komuni li huma relatati mal-UE.
 
F'dan il-kuntest, il-Kumitat ta' Kuntatt jimpenja lilu nnifsu biex:
  • irawwem id-djalogu u l-kooperazzjoni fl-awditjar u f'attivitajiet relatati;
  • jistabbilixxi u jippromwovi pożizzjonijiet komuni dwar kwistjonijiet emerġenti tal-awditjar u tal-obbligu ta' rendikont; u
  • jappoġġa lis-SAIs li huma membri tal-Kumitat ta' Kuntatt u lis-SAIs ta' pajjiżi li huma suġġetti għall-politika tat-tkabbir tal-UE.  
 
Billi jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-membri tiegħu, il-Kumitat ta' Kuntatt jikkontribwixxi għal awditjar estern u obbligu ta' rendikont effettivi fl-UE, u jgħin fit-titjib tal-ġestjoni finanzjarja u l-governanza tajba tal-UE għall-benefiċċju taċ-ċittadini tagħha.
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.