Liġi tal-UE dwar il-Cookies
B'konformità mad-Direttiva tal-UE 2009/136/KE, inti hawnhekk infurmat li se tiġi maħżuna cookie fuq l-apparat elettroniku tiegħek. Inti tista' taċċettaha u s-sistema tiftakar il-lingwa tal-għażla tiegħek għal żjarat lill-websajt fil-futur (sa żmien sena) jew tista' tirrifjutaha u l-għażla ta' lingwa tiegħek tinżamm biss għal din iż-żjara. Il-cookie kkonċernata tintuża biss biex taħzen il-preferenza tal-lingwa tiegħek iżda ma żżomm ebda data personali.

Netwerk dwar l-Awditu tal-Politika Fiskali

​​​ 

In-Netwerk dwar l-Awditu tal-Politika Fiskali twaqqaf fl-2008, ibbażat fuq proposta ta’ attività konġunta ppreżentata mis-SAIs tal-Finlandja u tal-Isvezja.
 
L-għan tan-Netwerk huwa li jitjiebu l-metodoloġiji u l-prattiki fl-awditu tal-politika fiskali nazzjonali billi jintużaw l-aqwa prattiki u l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni bejn SAIs attivi f’dan il-qasam tas-suġġett. Huwa meqjus bħala kruċjali li jiġi kostitwit netwerk ta’ prattikanti u li informazzjoni tiġi kondiviża mas-SAIs interessati fil-qasam tas-suġġett.
 
L-attivitajiet tan-Netwerk ikopru valutazzjoni kumparattiva (l-aqwa prattiki, il-ġbir ta’ data), il-kondiviżjoni ta’ informazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ workshops u seminars biex tixtered l-informazzjoni disponibbli dwar suġġetti relatati mal-awditu tal-politika fiskali.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sinjura Matti Okko, L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tal-Finlandja,
 
 
 
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.