Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Netwerk dwar l-Awditu tal-Politika Fiskali

 

In-Netwerk dwar l-Awditu tal-Politika Fiskali twaqqaf fl-2008, ibbażat fuq proposta ta’ attività konġunta ppreżentata mis-SAIs tal-Finlandja u tal-Isvezja.
 
L-għan tan-Netwerk huwa li jitjiebu l-metodoloġiji u l-prattiki fl-awditu tal-politika fiskali nazzjonali billi jintużaw l-aqwa prattiki u l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni bejn SAIs attivi f’dan il-qasam tas-suġġett. Huwa meqjus bħala kruċjali li jiġi kostitwit netwerk ta’ prattikanti u li informazzjoni tiġi kondiviża mas-SAIs interessati fil-qasam tas-suġġett.
 
L-attivitajiet tan-Netwerk ikopru valutazzjoni kumparattiva (l-aqwa prattiki, il-ġbir ta’ data), il-kondiviżjoni ta’ informazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ workshops u seminars biex tixtered l-informazzjoni disponibbli dwar suġġetti relatati mal-awditu tal-politika fiskali.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sinjura Matti Okko, L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tal-Finlandja,
 
 
 
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.