In-Netwerk ġie stabbilit fl-2008 bħala pjattaforma biex jgħin lis-SAIs jivvalutaw miżuri tal-Istrateġija ta’ Lisbona/Ewropa 2020 kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak Ewropew u biex jikkoordina l-isforzi f’dan il-qasam.
In-Netwerk jgħin lill-awdituri jikkondividu esperjenzi u informazzjoni dwar strateġiji adottati mis-SAIs, l-aqwa prattiki, il-metodi tal-awditjar u t-tekniki użati. In-Netwerk jikkollabora l-aktar onlajn, iżda jista’ jorganizza wkoll workshops speċjalizzati.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sinjura Ana Furtado, Il-Qorti tal-Awdituri Portugiża