Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Netwerk dwar l-Awditu tal-Istrateġija ta’ Lisbona / Ewropa 2020

 
In-Netwerk ġie stabbilit fl-2008 bħala pjattaforma biex jgħin lis-SAIs jivvalutaw miżuri tal-Istrateġija ta’ Lisbona/Ewropa 2020 kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak Ewropew u biex jikkoordina l-isforzi f’dan il-qasam.
In-Netwerk jgħin lill-awdituri jikkondividu esperjenzi u informazzjoni dwar strateġiji adottati mis-SAIs, l-aqwa prattiki, il-metodi tal-awditjar u t-tekniki użati. In-Netwerk jikkollabora l-aktar onlajn, iżda jista’ jorganizza wkoll workshops speċjalizzati.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sinjura Ana Furtado, Il-Qorti tal-Awdituri Portugiża
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.