Liġi tal-UE dwar il-Cookies
B'konformità mad-Direttiva tal-UE 2009/136/KE, inti hawnhekk infurmat li se tiġi maħżuna cookie fuq l-apparat elettroniku tiegħek. Inti tista' taċċettaha u s-sistema tiftakar il-lingwa tal-għażla tiegħek għal żjarat lill-websajt fil-futur (sa żmien sena) jew tista' tirrifjutaha u l-għażla ta' lingwa tiegħek tinżamm biss għal din iż-żjara. Il-cookie kkonċernata tintuża biss biex taħzen il-preferenza tal-lingwa tiegħek iżda ma żżomm ebda data personali.

Netwerk dwar l-Awditu tal-Istrateġija ta’ Lisbona / Ewropa 2020

 
In-Netwerk ġie stabbilit fl-2008 bħala pjattaforma biex jgħin lis-SAIs jivvalutaw miżuri tal-Istrateġija ta’ Lisbona/Ewropa 2020 kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak Ewropew u biex jikkoordina l-isforzi f’dan il-qasam.
In-Netwerk jgħin lill-awdituri jikkondividu esperjenzi u informazzjoni dwar strateġiji adottati mis-SAIs, l-aqwa prattiki, il-metodi tal-awditjar u t-tekniki użati. In-Netwerk jikkollabora l-aktar onlajn, iżda jista’ jorganizza wkoll workshops speċjalizzati.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sinjura Ana Furtado, Il-Qorti tal-Awdituri Portugiża
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.