Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Dikjarazzjonijiet

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Dikjarazzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt tal-UE (CC 1/2018)


dwar in-nuqqasijiet fl-arranġamenti tal-obbligu ta’ rendikont u tal-adwitjar tal-mekkaniżmu superviżorju għall-banek fiż-żona tal-euro
25/09/2015

Id-Dikjarazzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt għall-2015


L-iżgurar ta' arranġamenti ta' superviżjoni bankarja li tkun awditjabbli, tagħti rendikont u tkun effettiva bis-sħiħ wara l-introduzzjoni tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku
11/06/2013

Id-Dikjarazzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt għall-2013


L-importanza ta’ arranġamenti xierqa għall-awditjar u għall-obbligu ta’ rendikont fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja u fil-governanza ekonomika tal-UE
14/10/2011

Id-Dikjarazzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt għall-2011


Dikjarazzjoni indirizzata lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri tal-UE


Fittex


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.