Drittijiet tal-awtur

© Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, 2006-2023​​
 
 

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Il-Kumitat ta’ Kuntatt tas-SAIs tal-Istati Membri tal-UE u tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà affattu għall-materjal fuq dan is-sit, li jingħata għall-informazzjoni biss. B’mod partikolari:
  • id-dokumenti riprodotti onlajn mhumiex dokumenti uffiċjali. It-testi biss, kif adottati mill-Kumitat ta’ Kuntatt, huma awtentiċi;
  • l-informazzjoni fuq dan is-sit ma tikkostitwixxix parir professjonali jew legali;
  • għalkemm il-Kumitat ta’ Kuntatt tas-SAIs tal-Istati Membri tal-UE u tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri jipprova jiżgura li l-informazzjoni ppubblikata fuq dan is-sit hija aġġornata u preċiża, huwa ma jista’ bl-ebda mod jiggarantixxi dan. L-iżbalji li jinġiebu għall-attenzjoni tagħna jiġu kkoreġuti kif xieraq.
  • il-Kumitat ta’ Kuntatt tas-SAIs tal-Istati Membri tal-UE u tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għall-użu ta’ data jew informazzjoni disponibbli fuq din il-websajt. Għalhekk, l-utenti huma avżati jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa qabel ma jużaw din id-data, li huma jużaw għar-riskju proprju tagħhom;
  • l-informazzjoni disponibbli fuq dan is-sit tista’ tkun marbuta ma’ siti esterni li fuqhom il-Kumitat ta’ Kuntatt tas-SAIs tal-Istati Membri tal-UE u tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri ma għandu l-ebda kontroll u li għalihom ma jassumi l-ebda responsabbiltà.