Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Grupp ta' Ħidma dwar l-Akkwist Pubbliku / Grupp għall-Aġġornament tal-Akkwist Pubbliku

Fl-2004 l-Kumitat ta’ Kuntatt waqqaf grupp ta’ ħidma bil-kompitu li jiżviluppa u jamministra websajt iddedikata għall-awditjar tal-akkwist pubbliku.
 
Il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Akkwist Pubbliku pproduċa:
  • listi ta’ kontroll għall-użu fl-awditjar finanzjarju tal-akkwist,
  • gwida dwar ir-regoli tal-akkwist, tal-UE, u sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja,
  • mistoqsijiet ewlenin żviluppati bħala punti ta’ referenza għal awdituri li jkunu qegħdin jevalwaw il-prestazzjoni tal-funzjoni tal-akkwist fil-korpi tas-settur pubbliku,
  • sommarji ta’ rapporti rilevanti ppubblikati mis-SAIs.
 
Il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Akkwist Pubbliku wettaq il-mandat tiegħu fl-2008. Wara l-għeluq tiegħu, Grupp għall-Aġġornament tal-Akkwist Pubbliku ngħata mandat mill-Kumitat ta’ Kuntatt tal-2008 biex jaġġorna r-riżultati u d-data prodotti mill-Grupp ta’ Ħidma ta’ qabel. Il-Grupp ta’ Aġġornament wettaq il-mandat tiegħu fl-2010. Ir-riżultati u d-data aġġornati huma disponibbli għal konsultazzjoni mill-pubbliku.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sur Franz Wascotte (Ko-President), Il-Qorti tal-Awditjar Belġjana (eu@ccrek.be)
 
lis-Sinjura Nataša Skrt Kos (Ko-President), Il-Qorti tal-Awditjar tar-Repubblika tas-Slovenja (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)
 

Rapporti Relatati:
 
18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.