Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Grupp ta’ Ħidma dwar il-Fondi Strutturali

Fis-sena 2000 il-Kumitat ta’ Kuntatt waqqaf grupp ta’ ħidma biex jissorvelja studji paralleli dwar il-ġestjoni ta’ Fondi Strutturali fl-Istati Membri. L-għan ta’ dawn l-istudji kien li tinkiseb deskrizzjoni preċiża, korretta u dokumentata tal-proċeduri implimentati fl-Istati Membri għall-ġestjoni u l-kontroll tal-Fondi Strutturali. Il-Grupp ta’ Ħidma wettaq stħarriġ esplorattiv dwar il-Fondi Strutturali tal-UE (2000-2006) u ppreżenta rapport fl-2002.
 
Fl-2002, il-Grupp ta’ Ħidma kompla xogħlu bħala l-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Fondi Strutturali I bl-għan li jwettaq awditu parallel tal-arranġamenti għall-iżgurar ta’ rendikont tal-entrati adegwat inkluż il-kontroll tal-5 % kif meħtieġ mir-Regolament tal-Kunsill 1260/1999 u mir-Regolament tal-Kummissjoni 438/2001. Ġie ppreżentat rapport fl-2004.
 
Fl-2004, il-Grupp ta’ Ħidma ngħata mandat ġdid (Fondi Strutturali II) biex ikompli xogħlu b’analiżi qasira u ffukata dwar il-proċessi għall-identifikazzjoni, ir-rappurtar u s-segwitu ta’ irregolaritajiet. Ġie ppreżentat rapport fl-2006.
 
Fl-2006, il-Kumitat ta’ Kuntatt inkariga lill-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Fondi Strutturali III biex dan ikompli bl-analiżijiet tiegħu dwar kwistjonijiet tal-Fondi Strutturali u speċifikament biex iwettaq awditu dwar il-prestazzjoni (output/effettività) tal-programmi tal-Fondi Strutturali fl-oqsma ta’ impjieg u/jew tal-ambjent. Ġie ppreżentat rapport fl-2008.
 
Fl-2008, il-Kumitat ta’ Kuntatt ta mandat lill-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Fondi Strutturali IV biex dan ikompli xogħlu b’analiżi ffukata fuq spejjeż ta’ kontrolli (li possibbilment tinkludi l-użu ta’ għajnuna teknika għall-kontrolli ta’ Fondi Strutturali). Ġie ppreżentat rapport fl-2011.
 
Fl-2011, il-Kumitat ta’ Kuntatt ta mandat lill-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Fondi Strutturali V biex ikompli xogħlu b’analiżi ffukata fuq is-simplifikazzjoni tar-regolamenti għal Fondi Strutturali. Ġie sottomess rapport fl-2013.
 
Fl-2013, il-Kumitat ta' Kuntatt ta kompitu lill-Grupp ta' Ħidma dwar il-Fondi Strutturali VI biex ikompli l-eżami tiegħu tal-Fondi Strutturali u biex iwettaq awditu parallel dwar l-"Analiżi tal-iżbalji fl-akkwist pubbliku fi ħdan il-programmi tal-Fondi Strutturali". Rapport ġie ppreżentat fl-2015.
 
Fl-2015, il-Kumitat ta’ Kuntatt ta mandat lill-Grupp ta’ Ħidma biex ikompli b’xogħlu u biex iwettaq awditu parallel dwar “il-kontribut tal-Fondi Strutturali għall-istrateġija Ewropa 2020 fl-oqsma tal-edukazzjoni u/jew tal-impjieg”. Ġie ppreżentat rapport fl-2017.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sinjura Joachim Fuhs, Bundesrechnungshof (Joachim.Fuhs@brh.bund.de)
 
lis-Sur Beate Korbmacher, Bundesrechnungshof (beate.korbmacher@brh.bund.de)
 

Rapporti Relatati:
 
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.