Liġi tal-UE dwar il-Cookies
B'konformità mad-Direttiva tal-UE 2009/136/KE, inti hawnhekk infurmat li se tiġi maħżuna cookie fuq l-apparat elettroniku tiegħek. Inti tista' taċċettaha u s-sistema tiftakar il-lingwa tal-għażla tiegħek għal żjarat lill-websajt fil-futur (sa żmien sena) jew tista' tirrifjutaha u l-għażla ta' lingwa tiegħek tinżamm biss għal din iż-żjara. Il-cookie kkonċernata tintuża biss biex taħzen il-preferenza tal-lingwa tiegħek iżda ma żżomm ebda data personali.

Grupp ta’ Ħidma dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud

Il-Grupp ta’ Ħidma dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud ġie stabbilit bħala forum għall-iskambju ta’ esperjenzi dwar it-tħaddim tas-sistema tal-VAT fl-UE, b’attenzjoni speċjali mogħtija lil:
  • xejriet ġenerali fil-qasam tal-VAT;
  • kooperazzjoni amministrattiva fost l-Istati Membri;
  • il-kejl ta’ telf ta’ VAT minħabba frodi, u l-valutazzjoni tal-effettività tal-politiki kontra l-frodi;
  • il-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT intrakomunitarju;
  • monitoraġġ tal-iżviluppi fil-qasam tal-VAT;
  • promozzjoni tal-kooperazzjoni fuq l-awditjar tal-VAT.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sur Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
 
 

Rapporti Relatati:

 

12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.