Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Grupp ta' Ħidma dwar il-Ħarsien tal-Interessi Finanzjarji tal-Komunitajiet

 
Il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Ħarsien tal-Interessi Finanzjarji tal-Komunitajiet ġie stabbilit fl-2001 biex:
  • jidentifika l-qafas statutorju li jeżisti f’kull Stat Membru biex iħares l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet u l-istruttura tal-awtorità mwaqqfa għal dan il-għan, u l-mandat tagħha; u
  • janalizza s-setgħat, il-mandat u l-attivitajiet speċifiċi mwettqa mis-SAIs nazzjonali u/jew ċentrali/reġjonali biex iħarsu l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet.
 
Il-Grupp ta’ Ħidma kkonkluda l-mandat tiegħu tiegħu fl-2003 wara li ppreżenta r-rapport finali tiegħu dwar “il-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej”, li ġie adottat mill-Kumitat ta’ Kuntatt.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sur Giovanni Coppola, Il-Qorti tal-Awdituri (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)
 

Rapporti Relatati:
 
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.