EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Browse publications

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Verklaring van het Contactcomité van de EU (CC 1/2018)


over tekortkomingen in de verantwoordings- en controleregelingen van het toezichtsmechanisme voor banken in de eurozone
28/06/2018

Controlecompendium Contactcomité — Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt


Het Contactcomité brengt met het controlecompendium een nieuw soort publicatie uit om zijn belanghebbenden en het publiek beter te informeren over relevante controleonderwerpen. Deze eerste uitgave is gewijd aan een zeer actueel onderwerp, namelijk jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. Het is gebaseerd op de controleverslagen van 14 leden van het Contactcomité uit de periode 2013 2017.
Jeugdwerkloosheid is een probleem dat bovenaan de agenda van de meeste EU-lidstaten en van de Europese instellingen staat. In 2016 konden meer dan 4 miljoen jonge Europeanen geen werk vinden en voor een hoog percentage van hen dreigt nog steeds langdurige werkloosheid. De leden van het Contactcomité willen er op nationaal en supranationaal niveau voor zorgen dat de gebruikte middelen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid doeltreffend worden ingezet.
Het compendium is op deze website in 24 EU-talen beschikbaar.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors


The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.


Zoeken


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer