EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Compendia

19/12/2019

Audit Compendium - Public health


The Compendium provides some background information on public health, its legal bases, main objectives and related responsibilities at Member State and EU levels. The Compendium also illustrates the main challenges the EU and its Member States are facing in this field. Public health is a complex area to audit. Nevertheless, the large number of audits carried out in recent years reflects the great significance of this domain for EU citizens.
28/06/2018

Controlecompendium Contactcomité — Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt


Het Contactcomité brengt met het controlecompendium een nieuw soort publicatie uit om zijn belanghebbenden en het publiek beter te informeren over relevante controleonderwerpen. Deze eerste uitgave is gewijd aan een zeer actueel onderwerp, namelijk jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. Het is gebaseerd op de controleverslagen van 14 leden van het Contactcomité uit de periode 2013 2017.
Jeugdwerkloosheid is een probleem dat bovenaan de agenda van de meeste EU-lidstaten en van de Europese instellingen staat. In 2016 konden meer dan 4 miljoen jonge Europeanen geen werk vinden en voor een hoog percentage van hen dreigt nog steeds langdurige werkloosheid. De leden van het Contactcomité willen er op nationaal en supranationaal niveau voor zorgen dat de gebruikte middelen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid doeltreffend worden ingezet.
Het compendium is op deze website in 24 EU-talen beschikbaar.


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer