EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Publicaties van HCI’s in 2020

​​​​​​​​​

In 2020 publiceerden 11 hoge controle-instanties (HCI’s) van de EU 53 verslagen​ over een breed scala aan maatregelen die naar aanleiding van COVID-19 waren genomen op nationaal en Europees niveau. Hieronder vindt u de links naar de samenvattingen van 19 van de 53 verslagen. Elke samenvatting (in pdf-vorm) bevat een link naar de oorspronkelijke publicatie, geeft een korte beschrijving van de context en de redenen voor de controleactiviteit en belicht de belangrijkste bevindingen en conclusies.

 
Klik op "v" om de lijst met alle samenvattingen per HCI te openen.

 
Contact: Contactcomité

© Contactcomité van de hoge controle-instanties van de Europese Unie, 2022.

Ontwerp van de factsheets: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2022
Reproductie is toegestaan, mits met bronvermelding.​​​​​​​​​
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer