EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Taskforce Boekhoudnormen voor de overheidssector in de Europese lidstaten (EPSAS)

​ 
 
In 2013 besloot het contactcomité een taskforce  op te richten om nauwlettend toezicht te houden op het door de Europese Commissie gestarte proces ter ontwikkeling van Europese boekhoudnormen voor de overheidssector (European Public Sector Accounting Standards, EPSAS). De taskforce heeft de opdracht actief deel te nemen aan de taskforces die de Commissie heeft opgericht inzake EPSAS-bestuur en -normen en te rapporteren aan het contactcomité. Daarnaast volgt de taskforce de ontwikkelingen op dit terrein op EU- en lidstaatniveau, onderhoudt hij met name contact met de nationale ministeries van financiën en levert hij input voor de EPSAS-taskforces die de Commissie heeft opgericht.
 
Contactpersonen:
 
Lionel Vareille (HCI Frankrijk), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler ​(HCI Duitsland), (nadja.paessler@brh.bund.de)
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer