​ 
 
In 2013 besloot het contactcomité een taskforce  op te richten om nauwlettend toezicht te houden op het door de Europese Commissie gestarte proces ter ontwikkeling van Europese boekhoudnormen voor de overheidssector (European Public Sector Accounting Standards, EPSAS). De taskforce heeft de opdracht actief deel te nemen aan de taskforces die de Commissie heeft opgericht inzake EPSAS-bestuur en -normen en te rapporteren aan het contactcomité. Daarnaast volgt de taskforce de ontwikkelingen op dit terrein op EU- en lidstaatniveau, onderhoudt hij met name contact met de nationale ministeries van financiën en levert hij input voor de EPSAS-taskforces die de Commissie heeft opgericht.
 
Contactpersonen:
 
Lionel Vareille (HCI Frankrijk), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler ​(HCI Duitsland), (nadja.paessler@brh.bund.de)