No

​In december 2002 kwamen de Presidenten van de hoge controle-instanties (HCI’s) van Centraal- en Midden-Europese landen, Cyprus, Malta, Turkije en de Europese Rekenkamer overeen dat het raadzaam was de mogelijkheid te onderzoeken van alomvattende en gedetailleerde richtsnoeren inzake de controlekwaliteit en deze te bespreken tussen geïnteresseerde partijen, waaronder het Contactcomité. Een deskundigengroep werd gevraagd dergelijke richtsnoeren op te stellen met bijstand van alle geïnteresseerde HCI’s en SIGMA.

In 2004 zijn de richtsnoeren door de deskundigengroep afgerond en gepresenteerd aan de Presidenten van de HCI’s van de Centraal- en Midden-Europese landen, Cyprus, Malta, Turkije en de Europese Rekenkamer, alsook aan het Contactcomité.

Tevens heeft de deskundigengroep een elektronische database over controlekwaliteit opgezet, die te vinden is op het HCI-intranet (CIRCA) en ten minste om de zes maanden wordt bijgewerkt door de vroegere leden van de deskundigengroep. Deze groep beëindigde zijn mandaat in 2007.

Neem voor meer informatie contact op met

de heer Brian Vella, nationale controle-instantie van Malta

(brian.vella@gov.mt)

de heer Jacek Mazur, hoge controle-instantie van Polen

(jacek.mazur@nik.gov.pl)

Verslagen op dit terrein:

  • Guidelines on Audit Quality

    The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.
    Alleen volledig weglaten/uitbreiden voor ziende gebruikers (de tekst is al beschikbaar voor schermleessoftware)