EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Gemeenschappelijke werkgroep Controleactiviteiten

 
De oorspronkelijke werkgroep van kandidaat-lidstaten was opgezet voor het bevorderen en vergemakkelijken van kleinschalige praktische, actieve samenwerking tussen de HCI's van de kandidaat-lidstaten en van de lidstaten; de gemeenschappelijke werkgroep Controleactiviteiten werd onder deze nieuwe naam opgericht in 2002.

In 2004 bevestigde het Contactcomité dat deze werkgroep een essentieel element was van het EU-uitbreidingskader na mei 2004, met de taak bij te dragen tot de instandhouding van operationele verbindingen en samenwerking tussen de HCI's in het Contactcomité en het netwerk van de presidenten (kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten).

 De werkgroep steunt activiteiten van het netwerk van de presidenten met professioneel, organisatorisch en technisch advies en ondersteuning. Zij bezorgt het Contactcomité jaarlijks een verslag over het niveau en de aard van alle kleinschalige controleactiviteiten.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
 
Dragos Budulac, Roemeense rekenkamer,
dragos.budulac@rcc.ro

Isabelle Berglund, Zweedse rekenkamer
isabelle.berglund@riksrevisionen.se
 

 

 Verslagen op dit terrein:

25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer