No
Vergadering van het Contactcomité van de presidenten van de hoge controle-instanties van de Europese Unie en van de Europese Rekenkamer, 12-13 oktober 2017
Logo-CC2017.png 
 
 
De jaarlijkse vergadering van het Contactcomité 2017 werd voorgezeten en georganiseerd door de Europese Rekenkamer (ERK) in Luxemburg. De presidenten van de hoge controle-instanties (HCI’s) van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten, evenals vertegenwoordigers van het secretariaat van Eurosai en van SIGMA woonden de vergadering als actieve waarnemers bij.

Het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens de vergadering van het Contactcomité was de mogelijke rol van HCI’s in het helpen herstellen van het vertrouwen van EU-burgers. Dit was gekozen omdat de EU en haar lidstaten worden geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen en toegenomen druk op hun overheidsuitgaven en het feit dat burgers hun vertrouwen in nationale en EU-instellingen verliezen. In deze context spraken de deelnemers ook over innovatieve controleproducten van HCI’s en communicatie met belanghebbenden ter vergroting van het vertrouwen in nationale en supranationale overheidsinstellingen. De gesprekken werden voorgezeten door mevr. Brigitte Christ, adjunct-directeur van de HCI van Zwitserland.
 
Er waren drie externe gasten uitgenodigd om hun opvattingen over dit onderwerp in de paneldiscussie te delen. De heer Arthuis, lid van het Europees Parlement en voorzitter van de Begrotingscommissie, belichtte het onderwerp vanuit het oogpunt van de EU. De heer Bertok, deskundige op het gebied van integriteit van de publieke sector, zette vanuit het perspectief van de OESO uiteen hoe betere governance het vertrouwen kan helpen herstellen. Tot slot deelde de heer Colella, directeur van het Institute of Chartered Accountants of Scotland, zijn visie op het beroep van controleur als waardegedreven dienst aan de maatschappij. Verder werden er bijdragen geleverd door mevr. Yli-Viikari (HCI van Finland), de heer Caldeira (HCI van Portugal) en de heer Brenninkmeijer (ERK). De heer Scheller (HCI van Duitsland), de heer Visser (HCI van Nederland) en de heer Migaud (HCI van Frankrijk) deelden hun inzichten over communicatie met belangstellenden aan de hand van concrete voorbeelden.
 
In de hieropvolgende gesprekken nam het Contactcomité nota van de door zijn werkgroepen en professionele partners uitgevoerde activiteiten, alsmede van activiteiten van zijn leden. Dit betrof met name de eindverslagen van parallelle controles over de bijdragen van structuurfondsen in het kader van de Europa 2020-strategie op het gebied van werkgelegenheid en/of onderwijs (uitgevoerd onder leiding van de HCI’s van Duitsland, Nederland en Malta) en over de onderliggende risico’s voor duurzame overheidsfinanciën (onder leiding van de HCI’s van Zweden en Finland).
 
De volgende vergadering zal worden georganiseerd en voorgezeten door de rekenkamer van Kroatië in oktober 2018.
 

 

gerhard-steger-video.PNG