No
​Vergadering van het Contactcomité van de presidenten van de hoge controle-instanties van de Europese Unie, Warschau, 27-28 juni 2019
 
 

De jaarlijkse vergadering van het Contactcomité vond plaats bij de nationale rekenkamer van Polen (NIK) en werd voorgezeten door de president daarvan, Krzysztof Kwiatkowski. De presidenten van de hoge controle-instanties (HCI's) van de kandidaat-lidstaten en vertegenwoordigers van SIGMA woonden de vergadering ook bij als waarnemers.

Het centrale onderdeel van de vergadering was een seminar over digitaal Europa en de uitdagingen en kansen voor EU-HCI's, dat werd voorgezeten door Tytti Yli-Viikari, auditeur-generaal van Finland. Tegen de achtergrond van de prioriteit die de Commissie geeft aan het uitvoeren van de strategie voor een digitale eengemaakte markt, met inbegrip van een digitale agenda voor Europa, en het feit dat HCI's steeds vaker digitale instrumenten moeten gebruiken om controleprocessen te ondersteunen, bood het seminar de gelegenheid om de rol van EU-HCI's bij de digitalisering in de Europese Unie te bespreken. Marek Zagórski, de Poolse minister voor Digitale Aangelegenheid, Michał Boni, een lid van het EP tijdens de periode 2014‑2019, en Małgorzata Nikowska van DG CNECT van de Commissie leidden de discussie in en presenteerden het onderwerp vanuit het perspectief van respectievelijk een lidstaat (Polen), burgers en de Commissie.

Na het seminar volgden twee paneldiscussies. Het eerste panel bestond uit Janar Holm (HCI van Estland, voorzitter), Charles Deguara (HCI van Malta), Stefan Lundgren (HCI van Zweden) en Tomaž Vesel (HCI van Slovenië), die de uitdagingen en kansen bespraken bij doelmatigheidscontroles van EU- en nationale programma's op het gebied van e-bestuur en cyberbeveiliging. Uit het debat bleek de impact van de digitale transformatie op het werk van HCI's, die steeds vaker IT-controles uitvoeren.

Tijdens de tweede paneldiscussie, die werd voorgezeten door Manfred Kraff (dienst Interne Audit, Europese Commissie), werd onder meer gesproken over het gebruik van digitale middelen bij controles. De panelleden waren Vítor Caldeira (HCI van Portugal), Kay Scheller (HCI van Duitsland), Arno Visser (HCI van Nederland) en Tytti Yli-Viikari (HCI van Finland). Dit panel presenteerde voorbeelden van goede praktijken in de vorm van innovatieve benaderingen, strategieën en instrumenten die HCI's zouden kunnen helpen om de toegevoegde waarde van hun controles te waarborgen.

EU-HCI's dragen bij tot het succes van de digitalisering door hun opdracht uit te voeren en digitale instrumenten en oplossingen waar passend in hun werk te integreren. Het Contactcomité concludeerde dat, om hun bijdrage aan het proces te leveren, EU-HCI's worden aangemoedigd om:

  • de relevante activiteiten en capaciteiten bij het doorvoeren van de digitalisering te controleren;
  • ervoor te zorgen dat het recht van HCI's op toegang tot relevante informatie en gegevens niet wordt ondermijnd als gevolg van digitalisering;
  • ervoor te zorgen dat HCI's er digitaal klaar voor zijn om dergelijke controles te verrichten door te investeren in technologie, ideeën en mensen;
  • de controleaanpak en -procedures van HCI's dienovereenkomstig te optimaliseren, en
  • digitale communicatie te gebruiken bij hun inspanningen om informatie beschikbaar te stellen aan de maatschappij en om belanghebbenden in voorkomend geval tijdens hun werkzaamheden te raadplegen.

 
Op de tweede dag van de vergadering nam het Contactcomité nota van de resultaten van de activiteiten van zijn werkorganen, andere geplande activiteiten en de uitkomst van de internationale controle inzake luchtkwaliteit (die was gecoördineerd door de NIK en de HCI van Nederland), alsmede van de controle inzake ICT-infrastructuur in de overheidssector (HCI van Letland).

De volgende vergadering van het Contactcomité, die zal plaatsvinden in oktober 2020, zal worden georganiseerd door de Europese Rekenkamer.