​​Vergadering van het Contactcomité van de presidenten van de hoge controle-instanties van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer, Luxemburg, 3-4 mei 2022

​​CC_2022_Logo.png​​

De jaarlijkse vergadering van het Contactcomité 2022 werd voorgezeten en georganiseerd door de Europese Rekenkamer (ERK) in Luxemburg. Vertegenwoordigers van SIGMA en van de hoge controle-instanties (HCI's) van kandidaat-lidstaten woonden de vergadering bij als actieve waarnemers.

Dit was de eerste fysieke bijeenkomst van de presidenten van de EU-HCI's sinds 2019, hoewel in november 2021 een online evenement op hoog niveau werd gehouden. De belangrijkste discussie was gericht op de strategische taken en uitdagingen voor de HCI's van de EU bij de beoordeling van de (toegevoegde) waarde van de herstel- en veerkrachtfaciliteit op nationaal en EU-niveau. Céline Gauer, directeur-generaal bij de Europese Commissie en hoofd van de taskforce Herstel en veerkracht, beschreef in haar hoofdtoespraak de lopende ontwikkeling van de faciliteit en de vooruitgang die hierbij is geboekt. Ze wees ook op algemene en toekomstige uitdagingen en benadrukte de potentiële mogelijkheden die dit nieuwe instrument biedt.

Daarnaast gaven Ioannis Sarmas (SAI van Griekenland), Mauro Orefice (SAI van Italië), Bart Andriessens (SAI van België), Kay Scheller (SAI van Duitsland), Mindaugas Macijauskas (SAI van Litouwen), Rolands Irklis (SAI van Letland) en Sami Yläoutinen (SAI van Finland) presentaties over hun afgeronde, lopende en geplande controlewerkzaamheden met betrekking tot de faciliteit en over hun respectieve nationale herstel- en veerkrachtplannen. Ze gingen in op diverse onderwerpen en aspecten, variërend van verschillende soorten controles en methodologische benaderingen tot specifieke kwesties op de relevante beleidsterreinen en meer thematische en horizontale kwesties zoals het aanbrengen van groene labels, aanbestedingsprocedures en financiële/budgettaire risico's.

Tijdens de daaropvolgende discussies, gemodereerd door Helena Lindberg (SAI van Zweden), Arno Visser (SAI van Nederland) en Ivana Maletić (ERK-lid), roerden de deelnemers een reeks complexe kwesties aan, zoals complementariteit en de toegevoegde waarde van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, nationale financiering, verantwoording en de toewijzing van verantwoordelijkheden op EU- en nationaal niveau, en de bijzondere rol van HCI's als onafhankelijke instellingen in de controle- en auditkaders. Op basis van hun eerste bevindingen onderstreepten de HCI's het belang van de invoering van adequate monitoring- en controlesystemen.

Gezien de huidige situatie was een speciale vergadering gewijd aan de paradigmaverschuiving als gevolg van de COVID-19-crisis en de invasie van Oekraïne. Valeriy Patskan, voorzitter van de rekenkamer van Oekraïne, sprak het publiek via een videoverbinding toe en bracht verslag uit over de situatie in zijn land. Hij sprak zijn wensen en hoop uit voor de periode na de oorlog, wanneer samenwerking met de westerse partners van Oekraïne nodig zal zijn om de staat en de instellingen daarvan te herbouwen en te hervormen. Ook bedankte bij het Contactcomité voor zijn snelle reactie ter ondersteuning van de Oekraïense zaak.

Het tweede deel van de speciale vergadering werd ingeleid door Nathalie Tocci, directeur van het Istituto Affari Internazionali en voormalig bijzonder adviseur van de hoge vertegenwoordigers van de EU Josep Borrell en Federica Mogherini. Mevrouw Tocci onderzocht de diverse elementen die hebben geleid tot de invasie van Oekraïne en de verschillende perspectieven waarmee rekening moet worden gehouden. Zij benadrukte het belang van een meer alomvattende/holistische benadering van de autonomie en veiligheid van de EU om de uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd, aan te pakken, ongeacht of deze het gevolg zijn van de COVID-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne of klimaatverandering.

De volgende vergadering van het Contactcomité zal in 2023 worden georganiseerd en voorgezeten door de HCI van Portugal.​